NázevKe stažení
Činnost školy| 2022/2023 |
| 2021/2022 |
| 2020/2021 |
| 2019/2020 |
| 2018/2019 |
2017/2018 |
2016/2017 |
| 2015/2016 |
| 2014/2015 |
| 2013/2014 |
| 2012/2013 |
Elektronická podatelna 
Informace o provozu podatelny a přijímání dokumentů| Dokument |
Informace o přijetí žáka do ZUŠ J. Kvapila Brno
 
Inspekční zpráva ČŠI| 2024 |
| 2015 |
Prevence rizikového chování (Směrnice)
Systém organizace a řízení primární prevence rizikového chování u žáků
| Dokument |
| Dokument |
Prohlášení o přístupnosti 
Přihláška do ZUŠ 
QR kódy
 
Rámcový vzdělávací program (RVP) pro základní umělecké vzdělávání| RVP |
Školní řád – aktualizován k 1. 9. 2022| Školní řád |
Školní vzdělávací program (ŠVP) – naposledy aktualizován k 1. 9. 2023.
Kompletní ŠVP je k dispozici k nahlédnutí před sekretariátem školy.
| Dokument
Školský zákon ve znění platném od 1. 9. 2018| Školský zákon |
Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.
s účinností od 1. 9. 2019
| Vyhláška |
Zřizovací listina (2015)
Dodatek č. 1. ke Zřizovací listině (2024)  
| Dokument |
| Dokument |

Ukaž svůj talent!

Předpokladem pro přijetí ke studiu na naší ZUŠ je vyplněná elektronická přihláška ke studiu, úspěšně vykonaná přijímací/talentová zkouška a volná kapacita.