Úřední deska

NázevKe stažení
Informace o přijetí žáka do ZUŠ J. Kvapila, Brno
Inspekční zpráva ČŠI| 2015 |
Přihláška do ZUŠ
Rámcový vzdělávací program (RVP) pro základní umělecké vzdělávání| RVP |
Školní řád – aktualizován k 3. 9. 2018| Školní řád |
Školní vzdělávací program (ŠVP) ZUŠ J. Kvapila, Brno
– aktualizován k 1. 9. 2017.
Kompletní ŠVP je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu školy.
| ŠVP |
Školský zákon ve znění platném od 1. 9. 2018| Školský zákon |
Vyhláška o dalším uměleckém vzdělávání| Vyhláška |
Výroční zprávy2012/2013 |
2013/2014 |
2014/2015 |
2015/2016 |
2016/2017 |
| 2017/2018 |