Úřední deska

NázevKe stažení
Elektronická podatelna
Informace o přijetí žáka do ZUŠ J. Kvapila Brno
Inspekční zpráva ČŠI| 2015 |
Prohlášení o přístupnosti
Přihláška do ZUŠ
QR kódy
Rámcový vzdělávací program (RVP) pro základní umělecké vzdělávání| RVP |
Školní řád – aktualizován k 1. 9. 2022| Školní řád |
Školní vzdělávací program (ŠVP) – naposledy aktualizován k 1. 9. 2020.
Kompletní ŠVP je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu školy.
Školský zákon ve znění platném od 1. 9. 2018| Školský zákon |
Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.
s účinností od 1. 9. 2019
| Vyhláška |
Výroční zprávy| 2021/2022 |
| 2020/2021 |
| 2019/2020 |
| 2018/2019 |
2017/2018 |
2016/2017 |
| 2015/2016 |
| 2014/2015 |
| 2013/2014 |
| 2012/2013 |
Zřizovací listina | Dokument |