Umělecké obory

 • Hudební obor

  • Přípravná hudební výchova (PHV)
  • Hra na klavír
  • Hra na varhany
  • Hra na elektronické klávesové nástroje (EKN)
  • Hra na housle
  • Hra na violu
  • Hra na violoncello
  • Hra na kontrabas
  • Hra na zobcovou flétnu
  • Hra na flétnu
  • Hra na hoboj
  • Hra na klarinet
  • Hra na saxofon
  • Hra na lesní roh
  • Hra na trubku
  • Hra na kytaru
  • Hra na bicí nástroje
  • Sólový zpěv
  • Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba (EZHZT)
  • Hra na akordeon
  • Hra na cimbál
  • Hra na dudy
  • Hra na harfu
  • Kolektivní hra
  • Sborový zpěv (Dětský sbor Primavera Brno)
 • Výtvarný obor

  • Výtvarná tvorba
  • Příprava ke studiu na středních a vysokých školách s uměleckým zaměřením
  • Audiovizuální tvorba
 • Taneční obor

  • Tanec
  • Taneční folklorní soubor Heřmánek
 • Literárně-dramatický obor

  • Herectví