Webová prezentace Základní umělecké školy Jaroslava Kvapila Brno, příspěvkové organizace je vytvořena v souladu se Zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Obsah webu

Písmo webu je definováno pomocí relativních jednotek a lze jej zvětšovat a zmenšovat nastavením internetového prohlížeče. Chcete-li tedy velikost písma upravit, učiňte tak v nabídce Zobrazit → Velikost textu.

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto soubory jsou ve výpisech názvů dokumentů doplněny sdělením o typu cílového souboru (souborová přípona nebo ikona použitého formátu) a jeho velikosti.

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

  • pdf – pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Reader
  • doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx – k produktům řady MS Office jsou volně ke stažení prohlížeče Word Viewer, Excel Viewer, PowerPoint Viewer, nebo je možné použít kancelářský balík OpenOffice.
  • rtf – dokáže zobrazit většina běžně používaných textových editorů
  • zip – některé dokumenty mohou být komprimovány z důvodu velikosti, pro dekomprimaci je na Internetu k dispozici řada programů 

Kontakt na správce portálu

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu můžete poslat na adresu technického správce portálu:

Ukaž svůj talent!

Předpokladem pro přijetí ke studiu na naší ZUŠ je vyplněná elektronická přihláška ke studiu, úspěšně vykonaná přijímací/talentová zkouška a volná kapacita.