Hudební obor

Hudební obor je největším a nejstarším oborem ZUŠ Jaroslava Kvapila. Funguje nepřetržité od roku 1882. Žákům od pěti let nabízíme studium Přípravné hudební výchovy, na ni navazuje studium hry na nástroj či zpěv. Více než 500 žáků navštěvuje výuku u 40 pedagogů. Kromě tradičních nástrojů se žáci učí hrát na harfu, dudy či cimbál. Škola se prezentuje na mnohých koncertech, národních i mezinárodních soutěžích a přehlídkách, na nichž žáci získávají přední umístění. Kromě dětí hrajících „jen pro zábavu“ soustavně připravujeme žáky ke studiu na vyšších uměleckých školách, čemuž napomáhá nedaleká konzervatoř.

Studijní zaměření

 • Přípravná hudební výchova (PHV)
 • Hra na klavír
 • Hra na varhany
 • Hra na el. klávesové nástroje (EKN)
 • Hra na housle
 • Hra na violu
 • Hra na violoncello
 • Hra na kontrabas
 • Hra na zobcovou flétnu
 • Hra na příčnou flétnu
 • Hra na hoboj
 • Hra na klarinet
 • Hra na saxofon
 • Hra na lesní roh
 • Hra na trubku
 • Hra na trombon
 • Hra na kytaru
 • Hra na elektrickou kytaru
 • Hra na basovou kytaru
 • Hra na bicí nástroje
 • Hra na akordeon
 • Hra na cimbál
 • Hra na dudy
 • Hra na harfu
 • Sólový zpěv
 • Sborový zpěv
 • Kolektivní hra

Soubory naší školy

Komorní smyčcový orchestr

Dirigent: Ondřej Kratochvíl
Ped. vedení: Daria Dostálová

Komorní smyčcový orchestr ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno je mladým tělesem, vznikl teprve nedávno v roce 2013. Avšak už za svou krátkou existenci stihl nacvičit několik desítek skladeb různých žánrů (klasiku, filmovou hudbu, populár či doprovody k lidovým písním), vystoupit na mnoha koncertech a v soutěži orchestrů se zařadit mezi nejlepší orchestry Jihomoravského kraje. V orchestru hrají mladí houslisté, violoncellisté a kontrabasisté, spolupracuje s klavíristy, bicisty, hráči na dechové nástroje i zpěváky.

Dětský sbor PRIMAVERA Brno, Čerešničky, Primavera

Sbormistr: Jiří Lang
Odkaz na web: www.primaverabrno.cz

Dětský sbor PRIMAVERA byl založen v roce 1992 jako výběrové umělecké těleso Základní umělecké školy Jaroslava Kvapila v Brně. Se svými přípravnými sbory ČEREŠNIČKY a ROSIČKA sdružuje pěvecky nadané žáky základních a středních škol města Brna. Repertoár PRIMAVERY zahrnuje vokální tvorbu téměř deseti století od melodií evropského středověku až po skladby moderních směrů, úpravy lidových písní i adaptace populárních melodií.

Cimbálová muzika Kvapilka, Cimbálová muzika Kvapilčata, Komorní soubor Rozmarýnek

Ped. vedení: Pavel Trkan, Daria Dostálová, Livia Zbavitelová

tské cimbálové muziky mají na Základní umělecké škole Jaroslava Kvapila dlouholetou tradici. Je to dáno snahou o seznámení dětí s hodnotou lidové kultury našich předků i s možností dalšího hráčského uplatnění, neboť řada žáků spolu zůstává hrát i po skončení studia, či pokračuje v jiných muzikách. V cimbálových muzikách jsou žáci vedeni k souhře, muzikantské toleranci, preciznosti, hudební pokoře i radosti z hraní. Jedná se o zajímavou motivující a tvořivou práci v dobrém kolektivu. Tomuto odpovídá i řada úspěchů při vystoupeních i soutěžích včetně účastí v celostátních kolech soutěží ZUŠ.

Flétnový soubor

Ped. vedení: Lenka Winklerová

Flétnový komorní soubor

Ped. vedení: Lenka Winklerová

Flétnový soubor

Ped. vedení: Jindřiška Kolouchová

Flétnový komorní soubor

Ped. vedení: Jindřiška Kolouchová

Klarinetový komorní soubor

Ped. vedení: Břetislav Winkler

Kytarový soubor

Ped. vedení: Ondřej Pavlíček

Soubor bicích nástrojů

Ped. vedení: Pavel Bříza

Souborová hra lidových nástrojů

Ped. vedení: Pavel Trkan

Kreativní dílna

Ped. vedení: Petra Novotná, Judita Kučerová

Sborový zpěv pro sólové zpěváky a instrumentalisty

Ped. vedení: Michal Vajda

Ukaž svůj talent!

Předpokladem pro přijetí ke studiu na naší ZUŠ je vyplněná elektronická přihláška ke studiu, úspěšně vykonaná přijímací/talentová zkouška a volná kapacita.