HUDEBNÍ OBOR

Hudební obor je největším a nejstarším oborem ZUŠ Jaroslava Kvapila. Funguje nepřetržité od roku 1882. Žákům od pěti let nabízíme studium Přípravné hudební výchovy, na ni navazuje studium hry na nástroj či zpěv. Více než 600 žáků navštěje výuku u 40 pedagogů. Kromě tradičních nástrojů se žáci učí hrát na harfu, dudy či cimbál. Škola se prezentuje na mnohých koncertech, národních i mezinárodních soutěžích a přehlídkách, na nichž žáci získávají přední umístění. Kromě dětí hrajících „jen pro zábavu“ soustavně připravujeme žáky ke studiu na vyšších uměleckých školách, čemuž napomáhá nedaleká konzervatoř.

Vyberte si z naší široké nabídky, které studijní zaměření Vás zajímá.

 • Přípravná hudební výchova (PHV)
 • Hra na klavír
 • Hra na varhany
 • Hra na elektronické klávesové nástroje (EKN)
 • Hra na housle
 • Hra na violu
 • Hra na violoncello
 • Hra na kontrabas
 • Hra na zobcovou flétnu
 • Hra na příčnou flétnu
 • Hra na hoboj
 • Hra na klarinet
 • Hra na saxofon
 • Hra na lesní roh
 • Hra na trubku
 • Hra na kytaru
 • Hra na elektrickou kytaru
 • Hra na basovou kytaru
 • Hra na bicí nástroje
 • Sólový zpěv
 • Hra na akordeon
 • Hra na cimbál
 • Hra na dudy
 • Hra na harfu
 • Kolektivní hra
 • Sborový zpěv

Soubory naší školy

Dětský sbor PRIMAVERA Brno
Čerešničky, Primavera

Sbormistr: Martina Kirová
Odkaz na web: www.primaverabrno.cz

Primavera - výřez

Dětský sbor PRIMAVERA byl založen v roce 1992 jako výběrové umělecké těleso Základní umělecké školy Jaroslava Kvapila v Brně. Se svými přípravkami ČEREŠNIČKY a ROSIČKA sdružuje pěvecky nadané žáky základních a středních škol města Brna. Repertoár PRIMAVERY zahrnuje vokální tvorbu téměř deseti století od melodií evropského středověku až po skladby moderních směrů, úpravy lidových písní i adaptace populárních melodií.

Cimbálová muzika Kvapilka
Cimbálová muzika Kvapilčata

Ped. vedení: Trkan Pavel, Dostálová Daria

Kvapilka - výřez

tské cimbálové muziky mají na Základní umělecké škole Jaroslava Kvapila dlouholetou tradici. Je to dáno snahou o seznámení dětí s hodnotou lidové kultury našich předků i s možností dalšího hráčského uplatnění, neboť řada žáků spolu zůstává hrát i po skončení studia, či pokračuje v jiných muzikách. V cimbálových muzikách jsou žáci vedeni k souhře, muzikantské toleranci, presiznosti, hudební pokoře i radosti z hraní. Jedná se o zajímavou motivující a tvořivou práci v dobrém kolektivu. Tomuto odpovídá i řada úspěchů při vystoupeních i soutěžích včetně účastí v celostátních kolech soutěží ZUŠ.

Komorní smyčcový orchestr

Dirigent: Kratochvíl Ondřej
Ped. vedení: Dostálová Daria

Komorní smyčcový orchestr

Komorní smyčcový orchestr ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno je mladým tělesem, vznikl teprve nedávno v roce 2013. Avšak už za svou krátkou existenci stihl nacvičit několik desítek skladeb různých žánrů (klasiku, filmovou hudbu, populár či doprovody k lidovým písním), vystoupit na mnoha koncertech a v soutěži orchestrů se zařadit mezi nejlepší orchestry Jihomoravského kraje. V orchestru hrají mladí houslisté, violoncellisté a kontrabasisté, spolupracuje s klavíristy, bicisty, hráči na dechové nástroje i zpěváky.

Flétnový komorní soubor

Ped. vedení: Winklerová Lenka

Flétnový soubor

Flétnový dechový soubor

Ped. vedení: Winklerová Lenka

Flétnový komorní soubor

Ped. vedení: Kolouchová Jindřiška

Klarinetový komorní soubor

Ped. vedení: Winkler Břetislav

Komorní soubor lidových nástrojů

Ped. vedení: Pavel Trkan

Kytarový soubor

Ped. vedení: Kratochvíl Aleš

Soubor bicích nástrojů

Ped. vedení: Bříza Pavel

Varhanní praxe

Ped. vedení: Bartošová Hana

Kreativní dílna

Ped. vedení: Novotná Petra, Švestková Jana, Lang Jiří, Šándor Luboš

Sborový zpěv pro sólové zpěváky a instrumentalisty

Ped. vedení: Vajda Michal