Taneční obor

Taneční obor rozvíjí taneční nadání dětí. Objevuje a probouzí smysl pro krásu tanečního umění a zároveň rozvíjí osobitost a tvůrčí schopnosti žáka. Poskytuje každému žákovi podle jeho míry schopností a zájmu odborné vzdělání, které mu umožní prezentovat se v tanečních souborech či povoláních, pro která jsou taneční dovednosti nezbytným předpokladem. Nejschopnější žáci se mohou hlásit ke studiu na Taneční konzervatoři nebo na vysokých školách jako je JAMU, DAMU, HAMU a později se mohou věnovat profesionální taneční, pedagogické, umělecko-managerské nebo teoretické činnosti.

Výuka a přijímací zkoušky

Na tanečním oboru studuje v současné době více než 200 žáků. Výuka probíhá na ZUŠ Jaroslava Kvapila, Nejedlého 3, Brno-Lesná ve třech tanečních sálech.
Doprava: autobus č. 46 – zastávka Arbesova, tramvaj 9 nebo 11 – zastávka Čertova rokle (konečná)
Kontakty: mobil: 601 363 231, telefon: 548 528 000, e-mail:

Děti přijímáme na základě talentových zkoušek do Přípravné taneční výchovy ve věku 5 a 6 roků. Je možno přijmout také talentované starší žáky do vyšších ročníků základního studia.

Výuka v Přípravné taneční výchově je dvouletá, probíhá dvě vyučovací hodiny týdně a je zaměřena na:

 • všeobecnou obratnost – cviky na správné držení těla, zvyšování ohebnosti páteře, rozsahu pohybů nohou a paží, obratnost na koberci
 • hudební vnímání – zpěv písní při tanci, rozvíjení citu pro rytmus, frázování a melodii hudby. Výuku doprovází korepetitor hrou na klavír nebo je použita hudební nahrávka
 • taneční hry a skladby – příprava na vystoupení

Výuka v dalších ročnících:

 • I. stupeň – sedmileté studium ukončené absolventským koncertem v Divadle Barka, Mahenově divadle nebo v SONO Centrum
 • II. stupeň – čtyřleté studium ukončené absolventským koncertem v Divadle Barka, Mahenově divadle nebo v SONO Centrum
 • Studium pro dospělé – čtyřleté studium ukončené absolventským koncertem v Divadle Barka, Mahenově divadle nebo v SONO Centrum

V těchto ročnících je dotace 3-4 vyučovací hodiny týdně a je zaměřena na:

 • Moderní a výrazový tanec
 • Klasický tanec – balet
 • Taneční interpretace – příprava na vystoupení
 • Lidový tanec
 • Taneční improvizace

Vyučují se všechny uvedené taneční předměty, klade se důraz na taneční disciplínu dle zájmu a nadání žáků.

Vyučující

Učitelka tanečního oboru

 • MgA. Veronika Kolečkářová
 • Klára Uhlířová, DiS.

Korepetitor tanečního oboru

 • BcA. Patrik Buchta

Hlavní vystoupení tanečního oboru

 • Vystoupení v Mahenově divadle
 • Vystoupení v SONO Centrum
 • Taneční koncert v Divadle Barka
 • Galakoncert ZUŠ J. Kvapila v Besedním domě
 • Mozartovy děti na Náměstí Svobody
 • Vánoční koncert ZUŠ J. Kvapila v Sále Milosrdných bratří
 • Brněnský šikula aj.

Taneční obor se účastní velké řady dalších kulturních akcí v Brně. Žáci našeho tanečního oboru vystupovali v různých městech České republiky, Slovenska, Rakouska, Španělska. Níže přikládáme ukázky z vystoupení v Mahenově divadle, SONO Centru či Divadle Barka aj. Více na YouTube kanálu školy.

Video z Tanečního koncertu žáků a absolventů v SONO Centrum 2019 (promo)
Video z Tanečního koncertu žáků a absolventů v SONO Centrum 2018 (promo)
Video z Tanečního koncertu žáků a absolventů v SONO Centrum 2017 (promo)
Video z Tanečního koncertu žáků a absolventů v Mahenově divadle 2016 (promo)
Video z Tanečního koncertu žáků a absolventů v Mahenově divadle 2015 (promo)

Fotogalerie z Tanečního koncertu žáků a absolventů v SONO Centrum 2019
Fotogalerie z Tanečního koncertu žáků a absolventů v SONO Centrum 2018
Fotogalerie z Tanečního koncertu žáků a absolventů v SONO Centrum 2017
Fotogalerie z Tanečního koncertu žáků a absolventů v Mahenově divadle 2016

Fotogalerie z Tanečního koncertu žáků a absolventů v Mahenově divadle 2015

Fotogalerie z Tanečního koncertu žáků a absolventů v Mahenově divadle 2014
Fotogalerie z Tanečního koncertu žáků a absolventů v Mahenově divadle 2013

Ukaž svůj talent!

Předpokladem pro přijetí ke studiu na naší ZUŠ je vyplněná elektronická přihláška ke studiu, úspěšně vykonaná přijímací/talentová zkouška a volná kapacita.