Zápis nových žáků

Vážení zájemci,
předpokladem pro přijetí ke studiu na naší ZUŠ je vyplněná přihláška ke studiu, úspěšně vykonaná přijímací/talentová zkouška a volná kapacita.

Uchazeči o studium se přihlašují k přijímací/talentové zkoušce pouze elektronicky, vyplněním přihlášky na přiloženém odkaze PŘIHLÁŠKA DO ZUŠ.

Součástí této přihlášky je rezervační systém, který umožňuje vybrat si termín i čas talentové zkoušky (termíny budou dle potřeby postupně doplňovány).
Po vyplnění přihlášky Vám na Vámi uvedený e-mail přijde potvrzení o doručení a kontrole uvedených údajů. Čas zkoušky si zapište a uschovejte. V případě změn nás kontaktujte ().

Po zpracování výsledků talentových zkoušek se informaci o přijetí Vašeho dítěte dozvíte na uvedených odkazech VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK nebo INFORMACE O PŘIJETÍ ŽÁKA. 

Termín řádných přijímacích/talentových zkoušek pro školní rok 2024/2025 je stanoven na 13. a 14. května 2024 pro hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický obor.

Talentové zkoušky, pro všechny pobočky, budou probíhat pouze na pracovištích:

Třída Kpt. Jaroše 24 (hudební, taneční a literárně-dramatický obor),
Studánka 1 (výtvarný obor).

Uzavření přihlášek pro řádný termín je 12. května 2024.
Jestliže tento termín nestihnete, vyplňte el. přihlášku ke studiu a v případě volné kapacity školy, Vás budeme informovat o termínu dodatečné zkoušky.


Informace k zápisu žáků na školní rok 2024/2025

Vážení rodiče,
informace o přijetí žáka ke studiu, včetně zařazení k pedagogovi, budou postupně zveřejňovány od pondělí 3. června 2024 na webových stránkách školy www.zusjk.cz v menu Zápis nových žáků | Informace o přijetí žáka. Následně Vám bude e-mailem zaslána Žádost o zaplacení školného se všemi údaji. Platbu je nutné uhradit do 14 dnů od přijetí ke studiu, v opačném případě bude přijat další žák v pořadí. Výše školného je uvedena na webu školy. K započetí studia na ZUŠ je dále nutné podepsat Přihlášku a Souhlas. Výuka začíná v pondělí 2. září 2024 domluvou rozvrhu hodin s příslušnými pedagogy na jednotlivých budovách.
S dalšími dotazy se obracejte přímo na jednotlivé pedagogy www.zusjk.cz/kontakty/ či na vedení školy.

PŘIHLÁŠKA DO ZUŠ 
INFORMACE O PŘIJETÍ ŽÁKA 
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
Informace k zápisu (přijímací/talentové zkoušce) žáků
do přípravného a základního studia do ZUŠ J. Kvapila Brno (žáci od 5 let)

Hudební obor (HO)
Výtvarný obor (VO)
Taneční obor (TO)
Literárně-dramatický obor (LDO)

HO |
VO |
TO |
LDO |
Ateliéry umělecké tvořivosti pro žáky ve věku 4 let | Slavíček a Motýlek2024/2025 |

Úplata za vzdělávání (školné) na školní rok 2024/2025
(příspěvek na provoz školy)

Úplata za vzdělávání není určena na vzdělávání, ale na neinvestiční výdaje,
tj. např. provoz nemovitého majetku, nájem, opravy a údržbu movitého majetku, revize, pojistky, dopravu, vybavení školy, energie (voda, plyn, elektřina) a další provozní výdaje podle charakteru provozu a znění zřizovací listiny.

2024/2025 |
Rodičovské vouchery
Získejte a využívejte online kredity na volnočasové aktivity dětí na portálu Brno iD
| Odkaz |
Snížení úplaty za vzdělávání (sleva na školném)Směrnice |

Ukaž svůj talent!

Předpokladem pro přijetí ke studiu na naší ZUŠ je vyplněná elektronická přihláška ke studiu, úspěšně vykonaná přijímací/talentová zkouška a volná kapacita.