Granty 2019 – 2022

Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila Brno, příspěvková organizace realizuje projekt:

„Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II“ (MAP Brno II),
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817.

 

Projekt je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj vzdělávání (OP VVV), jeho celkové náklady dosahují téměř 35,5 mil. Kč a spoluúčast města Brna představuje 5% rozpočtu.

 

Ukaž svůj talent!

Předpokladem pro přijetí ke studiu na naší ZUŠ je vyplněná elektronická přihláška ke studiu, úspěšně vykonaná přijímací/talentová zkouška a volná kapacita.