Granty 2019 – 2020

Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila Brno, příspěvková organizace realizuje grant:

Model systému podpory začínajících učitelů – NIDV Praha

Kód WBS: 8.1.2.6  

Školy, ve kterých v roce 2019/2020 působí alespoň jeden začínající učitel a které měly zájem o profesní podporu při jeho zapojení do praxe, se mohly hlásit do pilotáže Modelu sytému podpory začínajících učitelů aktivity Začínající učitel projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO).

Spolupráce probíhala od června 2019 do června 2020.

 

Ukaž svůj talent!

Předpokladem pro přijetí ke studiu na naší ZUŠ je vyplněná elektronická přihláška ke studiu, úspěšně vykonaná přijímací/talentová zkouška a volná kapacita.