PODPORA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ZUŠ JAROSLAVA KVAPILA

Grantový projekt operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Zahájení projektu: 1. 5. 2012
Ukončení projektu: 28. 2. 2014

Cílem projektu je dát možnost seznámit pedagogy s novými metodami výuky a s novou didaktickou technikou, využívající moderních informačních a komunikačních technologií a podpořit tak jejich kvalitní přípravu na probíhající kurikulární reformu. Projekt řeší všeobecný nedostatek zkušeností s využitím informačních a komunikačních technologií v uměleckém vzdělávání. Pedagogové se naučí pracovat se speciálními programy určenými pro výuku studijních zaměření na hudebním, tanečním, dramatickém a výtvarném oboru. V projektu budou zpracovány metodické a výukové materiály a způsob aplikace do výuky. Dalším cílem je prohloubení jazykové gramotnosti pedagogů s využitím ICT.

Cílovou skupinu tvoří:
  • pedagogičtí pracovníci ZUŠ Jaroslava Kvapila hudebního, výtvarného, tanečního a literárně dramatického oboru
  • řídící pracovníci ZUŠ Jaroslava – ředitel a zástupce ředitele
  • pedagogové jiných ZUŠ JMK, rodiče žáků a veřejnost, kteří se mohou s průběhem a aktivitami projektu seznámit na internetových stránkách www.zusjk.cz, na nástěnkách školy, v propagačních materiálech a dále v materiálech, které pro ně budou v projektu zpracovány – metodické a výukové materiály a způsob aplikace do výuky.
Klíčové aktivity projektu
  • Informační gramotnost a multimédia. Nejprve si učitelé prohloubí své základní dovednosti v práci s PC. Na ně pak bude navazovat školení v kurzech specializovaných na práci v různých programech a aplikacích vhodných pro umělecké vzdělávání. Školení budou rozdělena podle specializace: společně pro hudební, taneční a dramatický obor a pro výtvarníky.
  • Jazyková gramotnost
    Obsahem KA je průběžné vzdělávání se v anglickém jazyce.
  • Zahraniční odborná stáž vedoucích pracovníků
    je určena pro ředitele a zástupce ředitele školy, kteří se zúčastní studijní odborné stáže v Lublani. Cílem je rozvíjet dosavadní jazykové znalosti v cizojazyčném prostředí v rámci studia práce a řízení hudební školy.
Konané aktivity

Od června 2012 se rozběhla výuka anglického jazyka, která probíhá ve třech skupinách Elementary, Pre – intermediate, Intermediate. Výuku zajišťuje lektor z jazykové školy A SCHOOL (fotodokumentace).
Dále se uskutečnily kurzy „Počítačová gramotnost = Základy ovládání MS Windows“, kde si pedagogové prohloubili své základní dovednosti v práci s PC (fotodokumentace),
pro hudební, taneční a literárně dramatický obor: Multimediální hudební nauka (fotodokumentace), Záznam a úpravy hudby (fotodokumentace), Digitální záznamník, Multimediální notace (fotodokumentace)
a pro výtvarný obor Adobe Photoshop (fotodokumentace), Adobe Illustrator, InDesign (fotodokumentace), Pinnacle Studio (fotodokumentace).
Zahraniční odborná stáž vedoucích pracovníků byla určena pro ředitele a zástupce ředitele školy, kteří se zúčastní studijní odborné stáže v bratislavské Základní umělecké škole Jána Albrechta (fotodokumentace).
Výstup ze stáže: porovnání obou systému školství v širším kontextu evropského vzdělávání, naplánování společných uměleckých aktivit se slovenskou školou, motivace do další práce, protože výpočetní technika zakoupená z projektu Podpora dalšího vzdělávání učitelů ZUŠ Jaroslava Kvapila a nově nabyté dovednosti učitelů, by mohly být využity v novém grantu, který by mohl navázat na výstupy po ukončení právě probíhajícího grantu a stáž také přinesla nové poznatky pro využití ICT techniky a tím motivuje pro další zhodnocení i po ukončení projektu.

Metodiky

(ukázka – kompletní metodické listy se všemi přílohami jsou k dispozici na ředitelství školy)

Podpora dalšího vzdělávání učitelů ZUŠ Jaroslava Kvapila – hodnotící článek [Word]
Závěrečná konference projektu (28. 2. 2014) [Word]
Přidaná hodnota grantu [Word]

Fotodokumentace

eu

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Ukaž svůj talent!

Předpokladem pro přijetí ke studiu na naší ZUŠ je vyplněná elektronická přihláška ke studiu, úspěšně vykonaná přijímací/talentová zkouška a volná kapacita.