Granty 2023 – 2025

OPERAČNÍ PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ

ZUŠ Jaroslava Kvapila Brno se zapojuje do projektu v rámci výzvy č. 02_22_002-OP JAK – Šablony I., která byla vyhlášená MŠMT ČR dne 25. 5. 2022. Ve škole budou realizovány aktivity v rámci těchto šablon:


1.VII/1 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZUŠ
1.VII/2 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZUŠ
1.VII/3 Inovativní vzdělávání žáků v ZUŠ
1.VII/4 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZUŠ

Termín realizace 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025

***************************************************************************************

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III. – MAP III.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023117 – Statutární město Brno (2023)

***************************************************************************************

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV – MAP IV.

CZ.02.02.04/00/23_017/0008245 – Statutární město Brno (2024)

Ukaž svůj talent!

Předpokladem pro přijetí ke studiu na naší ZUŠ je vyplněná elektronická přihláška ke studiu, úspěšně vykonaná přijímací/talentová zkouška a volná kapacita.