NázevKe stažení
Ateliéry umělecké tvořivosti pro žáky ve věku 4 let | Slavíček a Motýlek2024/2025 |
GDPR – Ochrana osobních údajů 
Logo a motto ZUŠ Jaroslava Kvapila Brno 
Organizace školního roku2023/2024 |
Omluvení z výukyFormulář |
Přihláška do ZUŠ
Rozvrh hodin – Hudební nauka (HN), Přípravná hudební výchova (PHV), Slavíček2023/2024 |
Rozvrh hodin – Taneční obor (TO)Kolečkářová |
Uhlířová |
Rozvrh hodin – Výtvarný obor (VO)Dvorská |
| Hrušková |
| Němcová |
Špatný |
Šrámková |
Tvrzníková |
Rozvrh hodin – Literárně-dramatický obor (LDO)Ctiborová |
Ctiborová ml. |
Rozvrh hodin a termíny – Kreativní dílna (KD)2023/2024 |
Školní časopis 
Školní řád – aktualizován k 1. 9. 2022Školní řád |
Školní vzdělávací program (ŠVP) – naposledy aktualizován k 1. 9. 2023.
Kompletní ŠVP je k dispozici k nahlédnutí před sekretariátem školy.
| Dokument |
Testy z Hudební nauky (HN) 
Testy z Kreativní dílny1. pololetí |
2. pololetí |
Úplata za vzdělávání (školné) na školní rok 2024/2025
(příspěvek na provoz školy)

Úplata za vzdělávání není určena na vzdělávání, ale na neinvestiční výdaje,
tj. např. provoz nemovitého majetku, nájem, opravy a údržbu movitého majetku, revize, pojistky, dopravu, vybavení školy, energie (voda, plyn, elektřina) a další provozní výdaje podle charakteru provozu a znění zřizovací listiny.


Rodičovské vouchery
Získejte a využívejte online kredity na volnočasové aktivity dětí na portálu Brno iD

Snížení úplaty za vzdělávání (sleva na školném viz Směrnice)

2024/2025 |

 
| Odkaz |


Směrnice |

Úřední deska 
Whistleblowing – Informace pro oznamovatele (platnost od 1. 8. 2023)
Žádost o ukončení studia (odhláška)Formulář |

Ukaž svůj talent!

Předpokladem pro přijetí ke studiu na naší ZUŠ je vyplněná elektronická přihláška ke studiu, úspěšně vykonaná přijímací/talentová zkouška a volná kapacita.