Dokumenty

NázevKe stažení
Ateliéry umělecké tvořivosti pro žáky od 4 let| 2020/2021 |
Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění
ČP je potřeba vytisknout, vyplnit a podepsat pro každé Studijní zaměření zvlášť
| Formulář |
GDPR – Ochrana osobních údajů
Informace k zápisu (přijímací/talentové zkoušce) žáků
do ZUŠ J. Kvapila Brno

Hudební obor (HO)
Výtvarný obor (VO)
Taneční obor (TO)
Literárně-dramatický obor (LDO)

Přijímací řízení žáků pro šk. rok 2020/2021 se uskuteční 8. a 9. 6. 2020.
Přihlášky ke studiu je možné podat do 5. 6. 2020.
V případě volné kapacity školy i po uskutečnění přijímacího řízení budou vypsány dodatečné termíny přijímací / talentové zkoušky.

| HO |
| VO |
| TO |
| LDO |
Informace o přijetí žáka| Dokument |
Inspekční zpráva ČŠI| 2015 |
Logo a motto ZUŠ Jaroslava Kvapila Brno
Organizace školního roku| 2020/2021 |
Omluvení z výuky| Formulář |
Potvrzení o studiu pro přijímací řízení na střední školu

Potvrzení si stáhněte, vyplňte údaje o dítěti a zašlete na e-mail: , my doplníme údaje o studiu a nachystáme k vyzvednutí
u učitele studijního zaměření popř. v kanceláři školy v úředních hodinách nebo po domluvě.

| Formulář pdf. |

| Formulář docx.|

PŘIHLÁŠKA DO ZUŠ
QR kódy
Rozvrh hodin – Hudební nauka (HN), Přípravná hudební výchova (PHV), Slavíček| 2020/2021 |
Rozvrh hodin – Taneční obor (TO)| Kolečkářová |
| Šalounová |
Rozvrh hodin – Výtvarný obor (VO)| Dvorská |
| Špatný |
| Šrámková |
| Tvrzníková |
| Vrána |
Rozvrh hodin a termíny – Kreativní dílna (KD)| 2020/2021 |
Soutěže
Školní časopis
Školní řád – aktualizován k 1. 9. 2020| Školní řád |
Školní vzdělávací program (ŠVP) – aktualizován k 1. 9. 2020.
Kompletní ŠVP je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu školy.
Testy z Hudební nauky (HN)
Testy z Kreativní dílny| 1. pololetí |
| 2. pololetí |
Úplata za vzdělávání (školné) na školní rok 2020/2021
(příspěvek na provoz školy)

Snížení úplaty za vzdělávání (sleva na školném)

| 2020/2021 |

| Směrnice |

Úřední deska
Výroční zprávy| 2012/2013 |
2013/2014 |  | 2014/2015 |
| 2015/2016 |
2016/2017 |
2017/2018 |
| 2018/2019 |
Žádost o ukončení studia (odhláška)| Formulář |