Dokumenty

Výroční zprávy

NázevKe stažení
Ateliéry umělecké tvořivosti pro žáky od 3 až 4 let| 2021/2022 |
GDPR – Ochrana osobních údajů
Informace k zápisu (přijímací/talentové zkoušce) žáků
do ZUŠ J. Kvapila Brno

Hudební obor (HO)
Výtvarný obor (VO)
Taneční obor (TO)
Literárně-dramatický obor (LDO)

Přijímací řízení žáků pro šk. rok 2021/2022 se uskuteční 12. a 13. 5. 2021.
Přihlášky ke studiu je možné podat do 11. 5. 2021.
V případě volné kapacity školy i po uskutečnění přijímacího řízení budou vypsány dodatečné termíny přijímací / talentové zkoušky.

| HO |
| VO |
| TO |
| LDO |
Informace o přijetí žáka
Inspekční zpráva ČŠI| 2015 |
Logo a motto ZUŠ Jaroslava Kvapila Brno
Organizace školního roku| 2021/2022 |
Omluvení z výuky| Formulář |
Potvrzení o studiu pro přijímací řízení na střední školu


Potvrzení si stáhněte, vyplňte údaje o dítěti a zašlete na e-mail: ,
my doplníme údaje o studiu a nachystáme k vyzvednutí
u učitele studijního zaměření popř. v kanceláři školy
v úředních hodinách nebo po domluvě.

| Formulář pdf. |

| Formulář docx. |

PŘIHLÁŠKA DO ZUŠ
QR kódy
Rozvrh hodin – Hudební nauka (HN), Přípravná hudební výchova (PHV), Slavíček| 2021/2022 |
Rozvrh hodin – Taneční obor (TO)| Kolečkářová |
Rozvrh hodin – Výtvarný obor (VO)| Dvorská |
| Špatný |
| Šrámková |
| Tvrzníková |
| Vrána |
Rozvrh hodin a termíny – Kreativní dílna (KD)| 2021/2022 |
Soutěže
Školní časopis
Školní řád – aktualizován k 1. 9. 2021| Školní řád |
Školní vzdělávací program (ŠVP) – naposledy aktualizován k 1. 9. 2020.
Kompletní ŠVP je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu školy.
Testy z Hudební nauky (HN)
Testy z Kreativní dílny| 1. pololetí |
| 2. pololetí |
Úplata za vzdělávání (školné) na školní rok 2021/2022
(příspěvek na provoz školy)

Úplata za vzdělávání není určena na vzdělávání, ale na neinvestiční výdaje,
tj. např. provoz nemovitého majetku, nájem, opravy a údržbu movitého majetku, revize, pojistky, dopravu, vybavení školy, energie (voda, plyn, elektřina) a další provozní výdaje podle charakteru provozu a znění zřizovací listiny.

Snížení úplaty za vzdělávání (sleva na školném)

| 2021/2022 |

| Směrnice |

Úřední deska
| 2012/2013 |
2013/2014 |
2014/2015 |
| 2015/2016 |
2016/2017 |
2017/2018 |
| 2018/2019 |
| 2019/2020 |
Žádost o ukončení studia (odhláška)| Formulář |