Dokumenty

Výroční zprávy

NázevKe stažení
Ateliéry umělecké tvořivosti pro žáky od 3 až 4 let| 2022/2023 |
GDPR – Ochrana osobních údajů
Logo a motto ZUŠ Jaroslava Kvapila Brno
Organizace školního roku| 2022/2023 |
Omluvení z výuky| Formulář |
Rozvrh hodin – Hudební nauka (HN), Přípravná hudební výchova (PHV), Slavíček| 2022/2023 |
Rozvrh hodin – Taneční obor (TO)| Kolečkářová |
| Uhlířová |
Rozvrh hodin – Výtvarný obor (VO)| Dvorská |
| Špatný |
| Šrámková |
| Tvrzníková |
| Vrána |
Rozvrh hodin – Literárně-dramatický obor (LDO)| Ctiborová |
| Ctiborová ml. |
Rozvrh hodin a termíny – Kreativní dílna (KD)| 2022/2023 |
Školní časopis
Školní řád – aktualizován k 1. 9. 2022| Školní řád |
Školní vzdělávací program (ŠVP) – naposledy aktualizován k 1. 9. 2021.
Kompletní ŠVP je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu školy.
Testy z Hudební nauky (HN)
Testy z Kreativní dílny| 1. pololetí |
| 2. pololetí |
Úplata za vzdělávání (školné) na školní rok 2022/2023
(příspěvek na provoz školy)

Úplata za vzdělávání není určena na vzdělávání, ale na neinvestiční výdaje,
tj. např. provoz nemovitého majetku, nájem, opravy a údržbu movitého majetku, revize, pojistky, dopravu, vybavení školy, energie (voda, plyn, elektřina) a další provozní výdaje podle charakteru provozu a znění zřizovací listiny.

Snížení úplaty za vzdělávání (sleva na školném viz Směrnice)

| 2022/2023 |

| Směrnice |

Úřední deska
Žádost o ukončení studia (odhláška)| Formulář |