Dokumenty

NázevKe stažení
Ateliéry umělecké tvořivosti pro žáky od 4 let| 2019/2020 |
GDPR
| Informace o zpracování osobních údajů |
| Souhlas se zpracováním osobních údajů |
Informace k zápisu (přijímací/talentové zkoušce) žáků do ZUŠ J. Kvapila Brno

Hudební obor
Výtvarný obor
Taneční obor
Literárně-dramatický obor

Vedení školy doporučuje pro přijetí nových žáků využít termíny přijímacího řízení před ukončením školního roku, protože většina volných míst se po odchodu absolventů ze školy rychle zaplní. V září pak ani přes veškerou snahu nelze vyhovět všem zájemcům a zaručit tak přijetí nových žáků kvůli naplněnosti kapacity jednotlivých uměleckých oborů.

Přijímací řízení žáků pro šk. rok 2020/2021 se uskuteční ??. a ??. ?. 2020.
Přihlášky ke studiu je možné podat do 27. 5. 2020.
V případě volné kapacity školy i po uskutečnění přijímacího řízení bude vypsán dodatečný termín přijímací / talentové zkoušky.

| HO |
| VO |
| TO |
| LDO |
Informace o přijetí žáka
Inspekční zpráva ČŠI| 2015 |
Logo a motto ZUŠ Jaroslava Kvapila Brno
Organizace školního roku2019/2020 |
Omluvení z výuky| Formulář |
Potvrzení o studiu pro přijímací řízení na střední školu

Potvrzení si stáhněte, vyplňte údaje o dítěti a zašlete na e-mail: , my doplníme údaje o studiu a nachystáme k vyzvednutí
u učitele studijního zaměření popř. v kanceláři školy v úředních hodinách nebo po domluvě.

| Formulář |

| Formulář |

Přihláška do ZUŠ
QR kódy
Rozvrh hodin – Hudební nauka (HN), Přípravná hudební výchova (PHV), Slavíček| 2019/2020 |
Rozvrh hodin – Taneční obor (TO)| Kachlířová |
| Kolečkářová |
| Šalounová |
Rozvrh hodin a termíny – Kreativní dílna (KD)| 2019/2020 |
Soutěže
Školní časopis
Školní řád – aktualizován k 3. 9. 2018| Školní řád |
Školní vzdělávací program (ŠVP) – aktualizován k 1. 9. 2019.
Kompletní ŠVP je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu školy.
Testy z Hudební nauky (HN)
Testy z Kreativní dílny| 1. pololetí |
| 2. pololetí |
Úplata za vzdělávání na školní rok 2019/2020 (příspěvek na provoz školy)| 2019/2020 |
Úřední deska
Výroční zprávy| 2012/2013 |
2013/2014 |  | 2014/2015 |
| 2015/2016 |
2016/2017 |
2017/2018 |
| 2018/2019 |
Žádost o ukončení studia (odhláška)| Formulář |