Dokumenty

 

Ateliéry umělecké tvořivosti pro žáky od 4 let| 2018/2019 | [PDF]
Logo a motto ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno
Informace k zápisu žáků do ZUŠ J. Kvapila, Brno| 2018/2019 | [PDF]
Informace o přijetí žáka do ZUŠ J. Kvapila, Brno
Inspekční zpráva ČŠI| 2015 | [PDF]
Organizace školního roku2018/2019 | [PDF]
Omluvení z výuky| Formulář | [PDF]
Přihláška do ZUŠ
Rozvrh hodin – Hudební nauka (HN), Přípravná hudební výchova (PHV), Slavíček| 2018/2019 | [PDF]
Rozvrh hodin – Taneční obor (TO)| Müllerová | [PDF]
Chvátalová | [PDF]
Bystroňová | [PDF]
Rozvrh hodin a termíny – Kreativní dílna (KD)| 2018/2019 | [PDF]
GDPR
| Informace o zpracování osobních údajů | [PDF]
| Souhlas se zpracováním osobních údajů | [PDF]
Soutěže
Školní časopis
Školní řád – aktualizován k 3. 9. 2018| Školní řád | [PDF]
Školní vzdělávací program (ŠVP) ZUŠ J. Kvapila, Brno
– aktualizován k 1. 9. 2017.
Kompletní ŠVP je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu školy.
| ŠVP | [PDF]
Testy z Hudební nauky (HN)
Testy z Kreativní dílny| 1. pololetí | [PDF]
| 2. pololetí | [PDF]
Úplata za vzdělávání na školní rok 2018/2019 (příspěvek na provoz školy)| 2018/2019 | [PDF]
Výroční zprávy| 2012/2013 | [PDF]
2013/2014 | [PDF] | 2014/2015 | [PDF]
| 2015/2016 | [PDF]
2016/2017 | [PDF]
2017/2018 | [PDF]
Žádost o ukončení studia (odhláška)| Formulář | [PDF]