Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila Brno, příspěvková organizace

Taneční obor
Adresa

Nejedlého 3, 638 00 Brno (Taneční konzervatoř Brno)

Telefon

548 528 000, 601 363 231

Dětský pěvecký sbor Primavera Brno
Výuka hry na zobcovou flétnu a hry na kytaru
Adresa

Jugoslávská 682/126, 613 00 Brno (Masarykova ZŠ a MŠ, Zemědělská 29)

Telefon

545 428 511

Ukaž svůj talent!

Předpokladem pro přijetí ke studiu na naší ZUŠ je vyplněná elektronická přihláška ke studiu, úspěšně vykonaná přijímací/talentová zkouška a volná kapacita.