Vítáme Vás na stránkách Základní umělecké školy Jaroslava Kvapila,

která je nejstarší uměleckou institucí v Brně.

Naše škola si mnoho desetiletí udržuje velmi vysoký standard ve všech uměleckých oborech, protože „Kvapilka“ je značkou pro moderně se rozvíjející umělecké centrum postavené na dlouholetých základech tradice. Kvapilka je produktem kreativní a vysoce odborné pedagogické činnosti, zaměřené na umělecké dozrávání dětí předškolního věku až po studenty vysokých škol. Pedagogové na Kvapilce naplňují filozofii aktivního přístupu k žákům a ovlivňují jejich schopnost vnímat, tvořit nebo interpretovat umělecké dílo. Rozvojem a osvojením si specifických dovedností, se žáci zase učí vytvářet si pozitivní vztah k umění a kultuře.

Nicméně, největším vkladem do života pro všechny děti políbené múzou zůstává, že se u nás na Kvapilce naučí nejenom rozumět hudbě, výtvarným dílům, tanci či mluvenému slovu, ale naučí se především překonávat své vlastní nezdary, protože právě systematické umělecké působení je naučí rozvíjet jejich vnitřní sílu, která jim v budoucnu může pomoci odlehčit i případné následky nečekaného životního pádu.

Eva Znojemská, ředitelka školy

Jazz-band je volným sdružením jednotlivců, kteří nepotřebují partituru, protože sdílejí společnou lásku k hudbě, dosahovanou pečlivým výběrem hudebníků, založenou na schopnosti a empatii uvnitř skupiny. Panuje-li ve skupině soulad, existuje tu prostor pro hudebníky, aby troubili na své vlastní trubky, přičemž si uvědomují, že sóla musí být konzistentní s celkovou hudební režií.

Život jazz-bandu nabízí užitečnou metaforu pro spolupracující týmovou tvůrčí organizaci, kterou se snažíme na „Kvapilce“ naplňovat.