PŘIHLÁŠKA DO ZUŠ

Přihláška, školné, domluva rozvrhu

Naše škola ZUŠ J. Kvapila pro vedení povinné školní dokumentace používá informační systém iZUŠ. Vyplňte prosím elektronickou přihlášku, vytiskněte ji, podepište a spolu s ní a svým dítětem se dostavte do školy k vykonání přijímací/talentové zkoušky.

Po úspěšném vykonání přijímací/talentové zkoušky podepsanou přihlášku odevzdáte vyučujícímu a nahlásíte pro Vás vhodnou dobu výuky.

Úplata za vzdělávání (příspěvek na provoz školy) se platí bezhotovostně převodem na účet 153803509/0300. Variabilní symbol Vám bude sdělen vyučujícím nebo zaslán e-mailem i s dalšími informacemi. Domluva rozvrhu se koná vždy na začátku školního roku, počátkem září.

Těšíme se na Vaše děti.