Přihláška do ZUŠ

Naše škola ZUŠ J. Kvapila pro vedení povinné školní dokumentace používá informační systém iZUŠ. Vyplňte prosím ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU, vytiskněte ji jednostranně společně se souhlasem, podepište každý dokument zvlášť a spolu se svým dítětem se dostavte do školy k vykonání přijímací/talentové zkoušky.

Po úspěšném vykonání přijímací/talentové zkoušky podepsanou přihlášku a souhlas odevzdáte vyučujícímu a nahlásíte pro Vás vhodnou dobu výuky.

Úplata za vzdělávání (příspěvek na provoz školy) se platí bezhotovostně převodem na účet 153803509/0300. Variabilní symbol Vám bude zaslán e-mailem i s dalšími informacemi. Domluva rozvrhu se koná vždy na začátku školního roku, počátkem září.

Těšíme se na Vaše děti.

Ukaž svůj talent!

Předpokladem pro přijetí ke studiu na naší ZUŠ je vyplněná elektronická přihláška ke studiu, úspěšně vykonaná přijímací/talentová zkouška a volná kapacita.