Elektronická podatelna

Elektronická podatelna slouží k odeslání elektronického podání prostřednictvím webového formuláře. Elektronické podání je možné také prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané elektronickým podpisem a odeslané na následující adresy, nebo na technickém nosiči dat (CD). Nosič můžete doručit do kanceláře ZUŠ J. Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24, 602 00 Brno. Technický nosič dat Vám bude vrácen pouze na výslovnou žádost. Elektronicky podepsané podání má stejnou právní váhu jako písemnost, podepsaná vlastnoručně. Odesílatel bude o výsledku informován na adresu, kterou uvedl v podání.

Elektronické podání

    Vaše jméno a příjmení: *

    Váše e-mailová adresa: *

    Předmět podání: *

    Zpráva: *