LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

Zdá se vám někdy, že vaše dítě:

 • je příliš nesmělé nebo snad příliš divoké?
 • má dostatek sebedůvěry?
 • má zdravou ctižádost?
 • setkává se často s neporozuměním?

Zamýšlíte-li se nad těmito otázkami, svěřte nám jednou týdně své dítě. Naše výchova se opírá o pedagogické metody asertivního chování. Je zaměřena na vnitřní svobodu, nutnost úspěšné seberealizace a duševní odolnost. Ve výuce našeho oboru se snažíme o rozvoj dětské osobnosti. Dovednosti zde získané mohou žáci uplatnit při zkouškách na mnohé školy nebo i ve svých životních profesích (dětská sestra, lékař, učitel, podnikatel, právník, soudce ad.).

U mimořádně nadaných jedinců rozvíjíme jejich talent a připravujeme je na vyšší umělecké školy. Řada našich žáků byla přijata na konzervatoře a akademie a jsou dnes profesionálními herci, režiséry a dramaturgy. Pravidelně hrajeme a vystupujeme na domácí scéně v sále LDO ZUŠ Jaroslava Kvapila a v Divadle Barka.

Chcete-li úspěšně rozvinout svůj talent pod vedením přední brněnské pedagožky tohoto oboru, Henrietty Ctiborové, můžete tak učinit právě na naší škole, kde paní učitelka působí již 30 let.

Mezi naše absolventy patří

 • Petra Špalková – oceněna cenou Thálie a cenou Alfreda Radoka, hraje v Národním divadle a jiných pražských divadlech, účinkuje ve filmech a televizních inscenacích
 • Jan Apolenář – dvojnásobná nominace na cenu Thálie, člen MDB, představitel muzikálových rolí v pražských divadlech a účinkující v televizních inscenacích a seriálech
 • Michal Slaný – nominován na cenu Thálie, člen Národního divadla a představitel televizních seriálů a inscenací
 • Markéta Coufalová – divadlo Kašpar, film a televize
 • Erika Kubálková – členka divadla Radost a profesorka konzervatoře
 • Lenka Janíková – MDB
 • Radim Koráb – divadlo Radost
 • Tomáš Racek – Divadlo R. Brzobohatého, Praha
 • Jan Sklenář – širší nominace na cenu Thálie, Klicperovo divadlo, Hradec Králové

Pravidelně hrajeme a vystupujeme na domácí scéně v sále LDO ZUŠ J. Kvapila a v Divadle Barka.