Literárně-dramatický obor

Literárně-dramatický obor je oborem syntetickým. Základem výuky a prostředkem výchovy jsou tvořivé činnosti dramatické (mluvní, pohybové) a přednesové. Dramatický obor rozvíjí specificky dramatickou múzičnost dětí a mládeže, tj. schopnost vnímat a tvořivě rozvíjet v čase lidské chování a jednání. Vybavuje žáky dovednostmi pohybovými, mluvními a hudebně-rytmickými, které se prolínají celým studiem. Vybavuje žáky dovednostmi pro přirozený, kultivovaný projev. Syntetická a široká paleta činností nabízí mnoho způsobů jak s nimi pracovat. Vzděláním v dramatickém oboru získávají žáci předpoklady nejen pro umělecká povolání, ale také pro povolání, kde jsou zapotřebí dobré mezilidské vztahy, asertivní chování a empatie (zdravotní sestra, učitel, právník, lékař, vychovatel atd.). Žáci, kteří prošli dramatickou výchovou jsou také pozornými a vnímavými diváky divadelních představení, návštěvníci výstav a posluchači koncertů. Dramatický obor vychovává nejen vedoucí amatérských divadel, ale samozřejmě také připravuje na profesionální divadelní dráhu a umělecké školy.

Zdá se vám někdy, že vaše dítě:

 • je příliš nesmělé nebo snad příliš divoké?
 • má dostatek sebedůvěry?
 • má zdravou ctižádost?
 • setkává se často s neporozuměním?

Zamýšlíte-li se nad těmito otázkami, svěřte nám jednou týdně své dítě. Naše výchova se opírá o pedagogické metody asertivního chování. Je zaměřena na vnitřní svobodu, nutnost úspěšné seberealizace a duševní odolnost. Ve výuce našeho oboru se snažíme o rozvoj dětské osobnosti. Dovednosti zde získané mohou žáci uplatnit při zkouškách na mnohé školy nebo i ve svých životních profesích (dětská sestra, lékař, učitel, podnikatel, právník, soudce ad.).

U mimořádně nadaných jedinců rozvíjíme jejich talent a připravujeme je na vyšší umělecké školy. Řada našich žáků byla přijata na konzervatoře a akademie a jsou dnes profesionálními herci, režiséry a dramaturgy. Pravidelně hrajeme a vystupujeme na domácí scéně v sále LDO ZUŠ Jaroslava Kvapila a v Divadle Barka.

Chcete-li úspěšně rozvinout svůj talent pod vedením přední brněnské pedagožky tohoto oboru, Henrietty Ctiborové, můžete tak učinit právě na naší škole, kde paní učitelka působí již 30 let.

Mezi naše absolventy patří

 • Petra Špalková – oceněna cenou Thálie a cenou Alfreda Radoka, hraje v Národním divadle a jiných pražských divadlech, účinkuje ve filmech a televizních inscenacích
 • Jan Apolenář – dvojnásobná nominace na cenu Thálie, člen MDB, představitel muzikálových rolí v pražských divadlech a účinkující v televizních inscenacích a seriálech
 • Michal Slaný – nominován na cenu Thálie, člen Národního divadla a představitel televizních seriálů a inscenací
 • Markéta Coufalová – divadlo Kašpar, film a televize
 • Erika Kubálková – členka divadla Radost a profesorka konzervatoře
 • Lenka Janíková – MDB
 • Radim Koráb – divadlo Radost
 • Tomáš Racek – Divadlo R. Brzobohatého, Praha
 • Jan Sklenář – širší nominace na cenu Thálie, Klicperovo divadlo, Hradec Králové

Pravidelně hrajeme a vystupujeme na domácí scéně v sále LDO ZUŠ J. Kvapila, v Divadle Barka, Husa na provázku či HaDivadle.

Ukaž svůj talent!

Předpokladem pro přijetí ke studiu na naší ZUŠ je vyplněná elektronická přihláška ke studiu, úspěšně vykonaná přijímací/talentová zkouška a volná kapacita.