Audiovizuální tvorba

televize_kvapilka_motto_predek_nahled

Cílem výuky je naučit dospívající děti více o kinematografii, televizi a fotografii, o vzájemné komunikaci a spolupráci. Audiovizuální tvorba rozvíjí schopnosti a kreativitu dětí, rozšiřuje jejich gramotnost při práci s moderními audiovizuálními nástroji a ve výsledku dává dětem možnost vytvořit si vlastní názor na audiovizuální kulturu obecně.

V prvním a druhém ročníku se žáci naučí základní názvosloví a pojmy audiovizuální tvorby. Naučí se chápat rozdíl mezi publicistickými formami jako je reportáž, portrét nebo magazín a mezi dokumentární a hranou tvorbou. Společně připravíme a natočíme krátké hrané etudy (ranní vstávání, vaření čaje), budeme se učit studiové práci a chystat upoutávky například na vánoční a další koncerty.

Součástí studia je průběžná a postupná příprava projektu (dokument/krátký hraný film) od prvotního nápadu až ke scénáři a scénosledu, který vzniká kolektivně napříč ročníky.

V teoreticko-dějinné části se žáci seznámí s počátky a vznikem kinematografie, obdobím 1. světové války a meziválečným obdobím. V této části budeme rozebírat filmy se zaměřením na aspekty vyprávění, režie, kamery a zvuku.

Vyučující

MgA. Jakub Pavluš, DiS.

Ukázky prací žáků TELEVIZE KVAPILKA

Ukaž svůj talent!

Předpokladem pro přijetí ke studiu na naší ZUŠ je vyplněná elektronická přihláška ke studiu, úspěšně vykonaná přijímací/talentová zkouška a volná kapacita.