Spolupráce a projekty

Dlouhodobé projekty

 • Slavnostní Galakoncert v Besedním domě, Brno
 • Vánoční koncert v Sále Milosrdných bratří, Brno
 • Vánoční koncert dětského pěveckého sboru Primavera, Uměleckoprůmyslové Muzeum Brno
 • Slavnostní absolventský koncert v Sále Milosrdných bratří, Brno
 • Taneční koncert v SONO Centrum a v Mahenově divadle, Brno
 • Vystoupení žáků LDO v Divadle Barka, Husa na provázku a v HaDivadle, Brno
 • Vernisáže žáků VO v Galerii EVA a v Botanické zahradě, ZUŠ JK a Brno
 • Pořadatel klavírní soutěže ve čtyřruční hře PER QUATTRO MANI, ZUŠ JK
 • Spolupráce na soutěžní přehlídce MLADÝ KLAVÍR, Praha
 • Koncerty pro Masarykův onkologický ústav Brno
 • Spolupráce s LA SOPHIA, Praha
 • Výchovné koncerty pro školy a rodiče s dětmi, ZUŠ JK a Brno

Regionální spolupráce

 • Spolupráce s Filharmonií Brno
 • Spolupráce s Konzervatoří Brno
 • Spolupráce s Mladými brněnskými symfoniky, Brno
 • Spolupráce na projektu Mozartovy děti, Brno
 • Spolupráce na projektu Klavírní mládí, Brno
 • Spolupořadatel Mezinárodní soutěže žesťových nástrojů, Brno
 • Spolupráce s Mezinárodním klavírním festivalem Věry a Vlastimila Lejskových – VV FEST, Brno
 • Spolupráce s Klubem moravských skladatelů, Brno
 • Spolupráce s DANCE Life!, Brno
 • Organizátor okresních a krajských kol soutěží a přehlídek ZUŠ, ZUŠ JK

Mezinárodní spolupráce

 • Moderní hudební pedagogika: dialog tradic a škol – Nižnij Novgorod (RUS)
 • Mezinárodní spolupráce uměleckých škol (CZE, SVK, HUN, AUT)

ZUŠ OPEN

 • Spolupráce na celostátním projektu ZUŠ

Grantové projekty

 • Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II – MAP II.
  CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817 – Magistrát města Brna (2020)
 • Model systému podpory začínajících učitelů – Kód WBS: 8.1.2.6 – Národní institut pro další vzdělávání (2019 – 2020)
 • Využití uměleckých činností pro podporu funkce pohybového a dechového aparátu s návrhem preventivních a kompenzačních cvičení – Katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta MU (2020 – 2023)

Ukaž svůj talent!

Předpokladem pro přijetí ke studiu na naší ZUŠ je vyplněná elektronická přihláška ke studiu, úspěšně vykonaná přijímací/talentová zkouška a volná kapacita.