Spolupráce a projekty

Dlouhodobé projekty

 • Slavnostní Galakoncert v Besedním domě, Brno
 • Vánoční koncert v Sále Milosrdných bratří, Brno
 • Vánoční koncert dětského pěveckého sboru Primavera, Uměleckoprůmyslové Muzeum Brno
 • Slavnostní absolventský koncert v Sále Milosrdných bratří, Brno
 • Taneční koncert v SONO Centrum a v Mahenově divadle, Brno
 • Vystoupení žáků LDO v Divadle Barka, Husa na provázku a v HaDivadle, Brno
 • Vernisáže žáků VO v Galerii EVA a v Botanické zahradě, ZUŠ JK a Brno
 • Pořadatel klavírní soutěže ve čtyřruční hře PER QUATTRO MANI, ZUŠ JK
 • Spolupráce na soutěžní přehlídce MLADÝ KLAVÍR, Praha
 • Koncerty pro Masarykův onkologický ústav Brno
 • Spolupráce s LA SOPHIA, Praha
 • Výchovné koncerty pro školy a rodiče s dětmi, ZUŠ JK a Brno

Regionální spolupráce

 • Spolupráce s Filharmonií Brno
 • Spolupráce s Konzervatoří Brno
 • Spolupráce s Mladými brněnskými symfoniky, Brno
 • Spolupráce na projektu Mozartovy děti, Brno
 • Spolupráce na projektu Klavírní mládí, Brno
 • Spolupořadatel Mezinárodní soutěže žesťových nástrojů, Brno
 • Spolupráce s Mezinárodním klavírním festivalem Věry a Vlastimila Lejskových – VV FEST, Brno
 • Spolupráce s Klubem moravských skladatelů, Brno
 • Spolupráce s DANCE Life!, Brno
 • Organizátor okresních a krajských kol soutěží a přehlídek ZUŠ, ZUŠ JK

Mezinárodní spolupráce

 • Moderní hudební pedagogika: dialog tradic a škol – Nižnij Novgorod (RUS)
 • Mezinárodní spolupráce uměleckých škol (SVK, AUT, HUN):
 • SLOVENSKO
  Základná umelecká škola Jána Albrechta, Topoľčianska 15, 851 01 Bratislava www.zusjanaalbrechta.eu
 • RAKOUSKO
  Musikschule Frauenkirchen, Kirchenplatz 1b, 7132 Frauenkirchen
  www.musikschulwerk-bgld.at
 • MAĎARSKO
  Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola,
  1016 Budapest, Lisznyai u. 40-42.
  www.farkasferenc-zeneiskola.hu

ZUŠ OPEN

 • Spolupráce na celostátním projektu ZUŠ

Grantové projekty

 • Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se speciálními potřebami vzdělávání v ZUŠ
  Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0012 (2012 – 2015)
 • Podpora dalšího vzdělávání učitelů ZUŠ Jaroslava Kvapila
  Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.41./01.0017 (2012 – 2015)
 • „Spoluprací ke vzdělávání“ z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání – zjednodušené projekty – Šablony II. (2018 – 2020)
 • Model systému podpory začínajících učitelů – Kód WBS: 8.1.2.6 – Národní institut pro další vzdělávání (2019 – 2020)
 • Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II. – MAP II.
  CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817 – Magistrát města Brna (2019 – 2022)
 • Využití uměleckých činností pro podporu funkce pohybového a dechového aparátu s návrhem preventivních a kompenzačních cvičení – Katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta MU (2020 – 2023)
 • Operační program Jan Ámos Komenský – č. 02_22_002-OP JAK – Šablony I. (2023 – 2025)
 • Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III. – MAP III.
  CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023117 – Statutární město Brno (2023)
 • Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV – MAP IV.
  CZ.02.02.04/00/23_017/0008245 – Statutární město Brno (2024)

Ukaž svůj talent!

Předpokladem pro přijetí ke studiu na naší ZUŠ je vyplněná elektronická přihláška ke studiu, úspěšně vykonaná přijímací/talentová zkouška a volná kapacita.