Granty 2018 – 2020

Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila Brno, příspěvková organizace

realizuje projekt:

„Spoluprací ke vzdělávání“ z Operačního programu výzkum,
vývoj a vzdělávání – zjednodušené projekty – Šablony II.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Popis a cíl projektu:

Termín realizace: září 2018 – srpen 2020

Cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností jednotlivých pedagogů a odborníků z praxe. Dále rozvoj metod výuky s využitím ICT a spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Projekt „Spoluprací ke vzdělávání“ je sestaven z šablon aktivit, které jsou zaměřeny na:

* Profesní rozvoj pedagoga

2.VII/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků v ZUŠ v rozsahu 8 hodin

kurzy ICT

výuka Anglického jazyka

* Osobnostně profesní rozvoj pedagoga založený na vzájemné spolupráci, zapojení odborníků do výuky a sdílení zkušeností

2.VII/6 Vzájemná spolupráce pedagogů ZUŠ

2.VII/7 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím návštěv

2.VII/8 Tandemová výuka

2.VII/9 Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZUŠ

2.VII/10 Nové metody ve výuce ZUŠ

– inkluze

* Rozvoj využití ICT ve výuce, zaměřeno především na hudební nauku

2.VII/13 Využití ICT ve vzdělání v ZUŠ

* Rozvoj kompetencí žáků

2.VII/14 Projektový den ve škole

* Spolupráci s rodiči žáků a veřejností

2.VII/16 Komunitně osvětová setkání

Ukaž svůj talent!

Předpokladem pro přijetí ke studiu na naší ZUŠ je vyplněná elektronická přihláška ke studiu, úspěšně vykonaná přijímací/talentová zkouška a volná kapacita.