PÁTEČNÍCI – VÝTVARNÝ OBOR

Výtvarná skupina PÁTEČNÍCI

Bylo to někdy koncem devadesátých let, kdy se několik výtvarně nadaných a aktivních lidí sdružilo kolem pana učitele Tomáše Vrány a začalo uvažovat o prvních společných presentacích. Jednalo se jak o původní žáky tehdejší Lidové školy umění Jaroslava Kvapila v Brně, výtvarný obor, kteří navštěvovali jeho kursy, ale i další nové zájemce, kteří po roce 1990 hledali podobné výtvarné prostředí a dozvěděli se o těchto kursech.

Úplně první výstava, nazvaná Páteční odpoledne se konala v roce 1998 v Modrém knihkupectví; tehdy měla skupina devět členů. Toto datum lze považovat i za datum vzniku skupiny. Následovaly další společné výstavy, společné plenéry.

Výtvarná skupina Pátečníci sdružuje lidi různého věku se stejným, respektive podobným zájmem – o aktivní tvůrčí činnost. V současné době skupinu tvoří rozmanité společenství cca 22 výtvarnic, které spojuje trvalý zájem o výtvarný svět, o zdokonalování se ve výtvarných technikách malby a kresby na straně jedné a o hledání vlastních cest výtvarného sebevyjádření na straně druhé.

Pravidelné organizování společných akcí, jako jsou již zmíněné výstavy nebo plenéry, udržuje skupinu stále činnou a to i v období prázdnin. Kromě víkendových setkání na chalupách již byly uskutečněny i delší cesty za uměním, jako například do Provence, Chorvatska nebo Řecka, takže některé obrázky doslova procestovaly půl Evropy.

Mezi významné a smysluplné aktivity skupiny patří již tradiční benefiční výstavy pro nadační fond MYELOMA na podporu výzkumu onkologických onemocnění, nebo například výstava Afrika pro Humanitární Centrum Narovinu.

Výběr společných výstav skupiny PÁTEČNÍCI

Páteční odpoledne, Modré knihkupectví, Brno, 04/1998
Páteční odpoledne 2 „Abstrakce“, ASTORKA, Brno, 04/2000
Páteční odpoledne 3 „Brno“, Kavárna TROSCY, 03/2001
Páteční odpoledne 4 „17,5 pohledů na génia (Miloslava Sonnyho Halase)“, 01/2002
Benefiční výstava pro nadaci MYELOMA „Buňky“, Galerie RUFUS, 05/2002
Benefiční výstava pro nadaci MYELOMA „Grafika“, Městská knihovna, 11/2002
Páteční odpoledne 5, Kavárna YVY, 03/2003
„Zátiší“ pro Nadační fond MYELOMA Přírodovědecká fakulta v Brně, 06/2004
Páteční odpoledne 6 „PROSTOR“, Galerie POD SKALOU, Brno 01/2006
Výstava „Cesty srdce“, galerie Masarykova onkologického ústavu, Brno 02/2007
Výstava „Advent“ pro nadační fond MYELOMA, Městská knihovna, 12/2007
Výstava „Ptáci“ pro nadační fond MYELOMA v galerii Pod Petrovem 11/2008
Benefiční výstava „Afrika“ pro Hum. Centrum Narovinu, Pod Petrovem 05/2009
„Terapie barvami“ Dům u tří knížat v Brně, 09/2009
Výstava „Dřív než bude sobota“ Vojenská nemocnice v Brně 10/2011
Výstava „Řečeno (nejen) štětcem“ Dům u tří knížat v Brně, 11/2012

Ukaž svůj talent!

Předpokladem pro přijetí ke studiu na naší ZUŠ je vyplněná elektronická přihláška ke studiu, úspěšně vykonaná přijímací/talentová zkouška a volná kapacita.