Vyučuje: Sborový zpěv (ŠVP)

Funkce: Klavírní spolupráce na TO

Telefon do školy: 545 321 210 (klapku zadejte hned po vytočení telefonního čísla)

E-mail:

Rozvrh hodin zaměstnance

Jiří Lang, DiS.
Životopis

Narodil se v Brně roku 1997. Na varhany hraje od svých sedmi let. Po dobu šesti let navštěvoval brněnskou konzervatoř obor varhany. Jelikož ho nikdy moc nebavilo cvičit, prohluboval čím dál více znalosti v improvizaci. Nyní studuje na brněnské JAMU sbormistrovství pod vedením prof. MgA. Blanky Juhaňákové, ArtD. V letech 2014-2020 působil jako hlavní varhaník a ředitel kůru baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. Pracuje v Městském Divadle v Brně, kde hraje na klávesy v orchestru. Jako pianista hrával baletnímu oddělení na brněnské ZUŠ J. Kvapila, založenou L. Janáčkem, v současnosti zastává funkci sbormistra Dětského pěveckého sboru Primavera a věhlasného brněnského sboru Ars Brunensis. Občasně po večerech působí také jako barový pianista. Často vystupuje jako klávesák s různými kapelami. Pro svoji všestranost je Jiří Lang vyhledávaným hudebníkem nejen v Brně a okolí.

Ukaž svůj talent!

Předpokladem pro přijetí ke studiu na naší ZUŠ je vyplněná elektronická přihláška ke studiu, úspěšně vykonaná přijímací/talentová zkouška a volná kapacita.