Vyučuje: Sólový zpěv (ŠVP)

Funkce: zástupce ředitelky

Telefon do školy: 545 350 513 (klapku zadejte hned po vytočení telefonního čísla)

E-mail:

Rozvrh hodin zaměstnance

Životopis

Vystudoval zpěv na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, kde absolvoval v roce 2008 pod vedením prof. Jarmily Hladíkové. Vzdělání si dále rozšiřoval na mistrovských pěveckých kurzech a workshopech, např. u Evelyn Tubb, Petera Dvorského, Jutty Schlegel, Bernda Riedela, aj. Je laureátem mezinárodní pěvecké soutěže Leoše Janáčka v Brně. Hostoval v Národním divadle Brno, Národním divadle Praha, Moravském divadle Olomouc, aj. Jevištně ztvárnil řadu operních rolí. Zabývá se také poučenou interpretací hudby 17. a 18. století a je kmenovým členem barokního souboru Ensemble Serpens cantat. Vystupuje u nás i v zahraničí, účastní se hudebních festivalů a spolupracoval s mnoha dalšími tělesy, např. Komorní filharmonie Pardubice, Musica Florea Praha, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Braniborský Státní orchestr Frankfurt, Severočeská filharmonie Teplice, Ensemble Damian, Ensemble Inégal, aj. Pedagogicky působí v Brně na Základní umělecké škole Jaroslava Kvapila, kde vyučuje sólový zpěv a vykonává funkci zástupce ředitelky.

Ukaž svůj talent!

Předpokladem pro přijetí ke studiu na naší ZUŠ je vyplněná elektronická přihláška ke studiu, úspěšně vykonaná přijímací/talentová zkouška a volná kapacita.