Vyučuje: Hra na zobcovou flétnu (ŠVP), Hra na cimbál (ŠVP)

Telefon do školy: 545 350 547 (klapku zadejte hned po vytočení telefonního čísla)

E-mail:

Rozvrh hodin zaměstnance

Jana Schejbalová, DiS.
Životopis

Studium:
Konzervatoř Brno – obor hra na cimbál (2007-2013 zakončeno absolutoriem)
Konzervatoř Brno – obor hra na zobcovou flétnu (2014-2018 zakončeno maturitou)

Studium k prohlubování odborné kvalifikace:
Účast na seminářích Cimbálové soboty (Zlín), Cimbálové dílničky (Velké Pavlovice),
Letní cimbálové kurzy, seminář Využití improvizace ve výuce apod.

Pedagogická praxe:
Slovácká základní umělecká škola, s.r.o.
ZUŠ Smetanova 8
ZUŠ Jaroslava Kvapila Brno, p.o.

Osobní úspěchy a praxe v oboru:
2.místo v I. kategorii na Mezinárodní soutěži ve Valasškém Meziříčí,
pravidelná spolupráce s Brno Contemporary Orchestra,
hostování v cimbálových muzikách z Moravy a Slovenska.

Ukaž svůj talent!

Předpokladem pro přijetí ke studiu na naší ZUŠ je vyplněná elektronická přihláška ke studiu, úspěšně vykonaná přijímací/talentová zkouška a volná kapacita.