MgA. Mgr. Renata Grmelová, Ph.D.

Vyučuje:
Hra na klavír (ŠVP)
Telefon do školy:
545 350 539 (klapku zadejte hned po vytočení telefonního čísla)
E-mail:

Rozvrh hodin zaměstnance

Životopis

MgA. Mgr. Renata Grmelová, Ph.D. vystudovala Konzervatoř Brno v oboru hra na klavír. Je absolventkou JAMU a Pedagogické fakulty MU. PdF MU ukončila postgraduálním – doktorským studiem v oboru Hudební teorie s pedagogikou. Absolvovala studijní pobyt v Holandsku, kde byla vybrána k reprezentaci ČR na závěrečném koncertě. Účastnila se několika interpretačních seminářů, konferencí (Musica viva in schola) a festivalů u nás i v zahraničí (North London Musical Festival, Hudba temperovaná mládím…). Koncertní příležitosti měla v Itálii, Velké Británii a Rakousku. Věnovala se také publikační činnosti – Talent, Hudební výchova, Musica viva in schola, Komenský. Od roku 1999 působí jako pedagog hry na klavír na ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno.