Vyučuje: Hra na klavír (ŠVP)

Telefon do školy: 545 350 539 (klapku zadejte hned po vytočení telefonního čísla)

E-mail:

Rozvrh hodin zaměstnance

MgA. Mgr. Renata Grmelová, Ph.D.
Životopis

MgA. Mgr. Renata Grmelová, Ph.D. vystudovala Konzervatoř Brno v oboru hra na klavír. Je absolventkou JAMU a Pedagogické fakulty MU. PdF MU ukončila postgraduálním – doktorským studiem v oboru Hudební teorie s pedagogikou. Absolvovala studijní pobyt v Holandsku, kde byla vybrána k reprezentaci ČR na závěrečném koncertě. Účastnila se několika interpretačních seminářů, konferencí (Musica viva in schola) a festivalů u nás i v zahraničí (North London Musical Festival, Hudba temperovaná mládím…). Koncertní příležitosti měla v Itálii, Velké Británii a Rakousku. Věnovala se také publikační činnosti – Talent, Hudební výchova, Musica viva in schola, Komenský. Od roku 1999 působí jako pedagog hry na klavír na ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno.

Ukaž svůj talent!

Předpokladem pro přijetí ke studiu na naší ZUŠ je vyplněná elektronická přihláška ke studiu, úspěšně vykonaná přijímací/talentová zkouška a volná kapacita.