Vyučuje: Hra na violoncello (ŠVP), Kolektivní hra (ŠVP)

Telefon do školy: 545 350 541 (klapku zadejte hned po vytočení telefonního čísla)

E-mail:

Rozvrh hodin zaměstnance

MgA. Ondřej Kratochvíl, DiS.
Životopis

Je absolventem ZUŠ B. Kozánka, Přerov, Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a JAMU v Brně, obor violoncello. V letech 2006-2013 vyučoval na ZUŠ B. Kozánka, Přerov. Od roku 2012 působí na ZUŠ J. Kvapila, Brno jako učitel hry na violoncello, od roku 2013 také jako dirigent orchestru.

Jako sólista, člen komorních seskupení (klavírní tria, smyčcová kvarteta, kvinteta ad.) a orchestrální hráč (Třinecký komorní orchestr, Komorní orchestr města Blanska, Symfonický orchestr Boskovice, LVI Chordae, Janáčkův akademický orchestr, Ensemble Opera Diversa) často vystupuje na koncertních pódiích v České republice, Slovensku a Rakousku. Jako člen mezinárodních orchestrů (Collegium Musicum, European Union Youth Orchestra, Junges Klangforum Mitte Europa) koncertoval v Polsku, Německu, Itálii, Slovinsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Finsku, Dánsku a Japonsku.

Hru na violoncello popularizuje také jako leader rock/metalové skupiny ARRHYTHMIA (čtyři violoncella a bicí – www.arrhythmia.cz).

Ukaž svůj talent!

Předpokladem pro přijetí ke studiu na naší ZUŠ je vyplněná elektronická přihláška ke studiu, úspěšně vykonaná přijímací/talentová zkouška a volná kapacita.