Lenka Winklerová

Vyučuje:
Hra na zobcovou flétnu (ŠVP), Hra na hoboj (ŠVP)
Telefon do školy:
545 350 532 (klapku zadejte hned po vytočení telefonního čísla)
E-mail:

Rozvrh hodin zaměstnance

Životopis

Je absolventkou Konzervatoře Brno a od roku 1984 učitelkou hry na hoboj a zobcovou flétnu na ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno. V průběhu své pedagogické praxe si rozšířila a doplnila vzdělání v Metodickém centru Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Ve své práci se zaměřuje na výchovu a vzdělávání hudebně nadaných dětí a snaží se je vést k citlivému vnímání okolního světa, radosti ze hry na hudební nástroj a společného muzicírování. Její žáci pravidelně účinkují na veřejných vystoupeních školy, koncertech a soutěžích. Připravuje také zájemce k přijímacím talentovým zkouškám na konzervatoř. Po celou dobu svého pedagogického působení navštěvuje semináře, kursy, přednášky a konzultace věnované problematice moderního pojetí hry na hoboj a zobcové flétny, v současné době si prohlubuje své znalosti ve vzdělávacím programu Ministerstva školství pořádaném Konzervatoří Brno, aby je ihned mohla předávat svým žáčkům při výuce.