Vyučuje: Hra na zobcovou flétnu (ŠVP), Hra na hoboj (ŠVP), Kolektivní hra (ŠVP)

Telefon do školy: 545 350 532 (klapku zadejte hned po vytočení telefonního čísla)

E-mail:

Rozvrh hodin zaměstnance

Životopis

Je absolventkou Konzervatoře Brno a od roku 1984 učitelkou hry na hoboj a zobcovou flétnu na ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno. V průběhu své pedagogické praxe si rozšířila a doplnila vzdělání v Metodickém centru Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Ve své práci se zaměřuje na výchovu a vzdělávání hudebně nadaných dětí a snaží se je vést k citlivému vnímání okolního světa, radosti ze hry na hudební nástroj a společného muzicírování. Její žáci pravidelně účinkují na veřejných vystoupeních školy, koncertech a soutěžích. Připravuje také zájemce k přijímacím talentovým zkouškám na konzervatoř. Po celou dobu svého pedagogického působení navštěvuje semináře, kursy, přednášky a konzultace věnované problematice moderního pojetí hry na hoboj a zobcové flétny, v současné době si prohlubuje své znalosti ve vzdělávacím programu Ministerstva školství pořádaném Konzervatoří Brno, aby je ihned mohla předávat svým žáčkům při výuce.

Ukaž svůj talent!

Předpokladem pro přijetí ke studiu na naší ZUŠ je vyplněná elektronická přihláška ke studiu, úspěšně vykonaná přijímací/talentová zkouška a volná kapacita.