Vyučuje: Výtvarná tvorba (ŠVP)

Telefon do školy: 543 211 454 (klapku zadejte hned po vytočení telefonního čísla)

E-mail:

Rozvrh hodin zaměstnance

Životopis

Na Základní umělecké škole Jaroslava Kvapila vyučuje kresbu, malbu, modelování, práci s materiálem a grafiku. Cílem je pestrost a zajímavost výuky, zdokonalení a vývoj talentu, rozvoj tvůrčích schopností žáků od 5 do 20 let. Specializuje se na přípravu k talentovým zkouškám na architekturu a všechny typy středních i vysokých uměleckých škol. Žáci úspěšně složí talentové zkoušky na vybrané typy uměleckých škol. Ve vlastní tvorbě se věnuje grafickému designu (divadelní plakát a návrhy tiskovin). V předchozích letech se účastnila Bienále Brno a Bienále Varšava. Vystavovala například v Severní Karolině a účastnila se dalších společných výstav u nás i v zahraničí. Několik let po sobě byla oceněna v soutěži Brněnský plakát: například 2. cena, 3. cena. V současné době se věnuje samostatné tvorbě a zaměřuje se na malbu, kresbu i různé typy designu.

Ukaž svůj talent!

Předpokladem pro přijetí ke studiu na naší ZUŠ je vyplněná elektronická přihláška ke studiu, úspěšně vykonaná přijímací/talentová zkouška a volná kapacita.