Vyučuje: Hra na klavír (ŠVP)

Telefon do školy: 545 350 527 (klapku zadejte hned po vytočení telefonního čísla)

E-mail:

Rozvrh hodin zaměstnance

Životopis

Narodila se v Penze (Rusko). Navštěvovala speciální hudební gymnázium v Kazani a po absolutoriu Kazaňské hudební akademie (kde studovala u Simeona Gourarie) působila jako profesorka na hudebním gymnáziu v Čeboksarech. Uplatnila se jako sólistka i členka různých komorních souborů. Nahrávala pro ruskou televizi a rozhlas repertoár širokého stylového záběru. V roce 1994 se přestěhovala do České republiky, kde začala vyučovat na Konzervatoři Teplice. Aktivně se zapojila i do koncertního vystupování. Byla několikrát oceněna za klavírní spolupráci na interpretačních kurzech, soutěžích a mezinárodních festivalech. Jako členka různých komorních souborů natočila několik nahrávek, pořízených Českým rozhlasem. Od roku 1997 je profesorkou brněnské konzervatoře. Její studenti se úspěšně zúčastnili jak významných koncertů, např. Klavírní mladí, Mozartovy děti, tak i mezinárodních soutěží v oboru sólový klavír či v komorní hře (Německo, Itálie, Slovinsko, Chorvatsko, Španelsko). Autorsky se podilela na přípravě takových mezinárodních hudebních projektů jako Jedinečný Bach, Setkání slavných nebo Beethoven na cestách.

Ukaž svůj talent!

Předpokladem pro přijetí ke studiu na naší ZUŠ je vyplněná elektronická přihláška ke studiu, úspěšně vykonaná přijímací/talentová zkouška a volná kapacita.