Funkce: Klavírní spolupráce na HO

Telefon do školy: 545 211 818 (klapku zadejte hned po vytočení telefonního čísla)

E-mail:

Rozvrh hodin zaměstnance

MgA. Petra Novotná
Životopis

MgA. Petra Novotná se narodila v Brně, kde začala navštěvovat jak lekce klavíru na LŠU
– dnešní ZUŠ Jaroslava Kvapila, tak klasický balet (ve speciální taneční škole I. V. Psoty a
posléze v přípravce taneční konzervatoře). Ve studiu klavíru pokračovala na pražské
konzervatoři u prof. Jaromíra Kříže a na Janáčkově akademii múzických umění v Brně pod
vedením prof. Jaroslava Smýkala. Úspěšně se zúčastnila několika národních i
mezinárodních soutěží pro mladé pianisty.
Od studentských let se intenzivně věnuje komorní hře. Se svým manželem – sólistou
Františkem Novotným (www.frantiseknovotny.com) spolupracuje od r. 1989. Společně
koncertovali u nás i v zahraničí (evropské země, USA, Japonsko). Kritika si u Petry
Novotné vždy cenila zejména její citlivý přístup k umělecké spolupráci a schopnost vyjít
maximálně vstříc sólistovým interpretačním záměrům.
V posledních letech se Petra Novotná věnuje převážně klavírním doprovodům žáků
smyčcového a pěveckého oddělení, za něž obdržela četná ocenění v národních i
mezinárodních soutěžích pro mladé talenty. Kromě korepetic vyučuje i povinně volitelný
předmět Kreativní dílna.

Ukaž svůj talent!

Předpokladem pro přijetí ke studiu na naší ZUŠ je vyplněná elektronická přihláška ke studiu, úspěšně vykonaná přijímací/talentová zkouška a volná kapacita.