Vyučuje: Hra na bicí nástroje (ŠVP)

Telefon do školy: 545 350 537 (klapku zadejte hned po vytočení telefonního čísla)

E-mail:

Rozvrh hodin zaměstnance

Životopis

MgA. Bříza Pavel, absolvent brněnské Jamu, obor bicí nástroje, je aktivním hráčem mnoha hudebních formací, na naší škole působí jako pedagog třídy bicích nástrojů.

Ukaž svůj talent!

Předpokladem pro přijetí ke studiu na naší ZUŠ je vyplněná elektronická přihláška ke studiu, úspěšně vykonaná přijímací/talentová zkouška a volná kapacita.