Vyučuje: Hra na zobcovou flétnu (ŠVP), Hra na příčnou flétnu (ŠVP), Kolektivní hra (ŠVP)

Funkce: vedoucí dechového a smíšeného oddělení

Telefon do školy: 545 350 525 (klapku zadejte hned po vytočení telefonního čísla)

E-mail:

Rozvrh hodin zaměstnance

Životopis

Na brněnské konzervatoři vystudovala příčnou flétnu ve třídě prof. Boženy Růžičkové.
Již od začátku své 30tileté praxe se věnuje také zobcové flétně, kterou vedle příčné flétny vyučuje. Při své práci klade důraz na individualitu dítěte, na rozvoj osobnosti a přirozené muzikálnosti. Své dovednosti žáci uplatňují při vystoupeních nebo soutěžích, kde se umisťují s výbornými výsledky. Během své pedagogické práce několik žáku připravila ke studiu na konzervatoři.

Ukaž svůj talent!

Předpokladem pro přijetí ke studiu na naší ZUŠ je vyplněná elektronická přihláška ke studiu, úspěšně vykonaná přijímací/talentová zkouška a volná kapacita.