Vyučuje: Přípravná hudební výchova (ŠVP), Ateliér hudební výchovy – Slavíček (Doplňková činnost), Hra na elektronické klávesové nástroje (ŠVP)

Funkce: učitelka hudební nauky

Telefon do školy: 545 350 524 (klapku zadejte hned po vytočení telefonního čísla)

E-mail:

Rozvrh hodin zaměstnance

Ukaž svůj talent!

Předpokladem pro přijetí ke studiu na naší ZUŠ je vyplněná elektronická přihláška ke studiu, úspěšně vykonaná přijímací/talentová zkouška a volná kapacita.