Vyučuje: Sólový zpěv (ŠVP)

Funkce: vedoucí pěveckého oddělení

Telefon do školy: 545 350 520 (klapku zadejte hned po vytočení telefonního čísla)

E-mail:

Rozvrh hodin zaměstnance

Životopis

Studovala zpěv na ZUŠ v Brně a posléze vystudovala zpěv na brněnské konzervatoři. Během studia se zúčastnila pěveckých kurzů ve Výmaru. Po maturitě se stala členkou pěveckého sboru Brněnští madrigalisté pod vedením Josefa Pančíka. Soukromě navštěvovala lekce u profesorky Církevní konzervatoře v Bratislavě – paní Evy Malatíncové.
Její žáci se zúčastňují pěveckých soutěží a jsou oceňováni i v ústředním kole, někteří zvolili profesionální dráhu a vystudovali nebo studují na konzervatořích.

Ukaž svůj talent!

Předpokladem pro přijetí ke studiu na naší ZUŠ je vyplněná elektronická přihláška ke studiu, úspěšně vykonaná přijímací/talentová zkouška a volná kapacita.