Vyučuje: Hra na klavír (ŠVP)

Telefon do školy: 545 350 534 (klapku zadejte hned po vytočení telefonního čísla)

E-mail:

Rozvrh hodin zaměstnance

Životopis

Narodil jsem se ve Zlíně. Na klavír jsem se začal učit hrát na zdejší lidové škole umění. Ve studiu jsem pokračoval na Konzervatoři Brno v letech 1982 až 1985 a pak na Janáčkově akademii múzických umění v letech 1985 až 1989. Na ZUŠ Jaroslava Kvapila učím od roku 1990.

Ukaž svůj talent!

Předpokladem pro přijetí ke studiu na naší ZUŠ je vyplněná elektronická přihláška ke studiu, úspěšně vykonaná přijímací/talentová zkouška a volná kapacita.