Vyučuje: Hra na klavír (ŠVP)

Telefon do školy: 545 350 531 (klapku zadejte hned po vytočení telefonního čísla)

E-mail:

Rozvrh hodin zaměstnance

Životopis

Je absolventkou brněnské konzervatoře, studovala ve třídě prof. Milana Bialase, zpočátku působila v ZUŠ Blansko. V ZUŠ Jaroslava Kvapila učí od r. 1990.
Od začátku své pedagogické činnosti se účastnila seminářů významných hudebních pedagogů a navštěvovala Metodické centrum pro další vzdělávání pedagogů při HF JAMU.
Učí ráda všechny děti, které chtějí hrát – malé, velké, talentované i ty méně nadané – všechny by měly najít hezký vztah k hudbě. Její žáci pravidelně vystupují na školních žákovských večerech, na koncertech školy, ti nejlepší na soutěžích. Ráda vede žáky ke čtyřruční hře.
Je si vědoma, že učitel hudby, který vede žáka od 5 let až do jeho dospělosti, může výrazně a velmi kladně ovlivnit jeho osobnost.
Hudební vzdělávání kultivuje žáka po stránce citové, posiluje myšlení, tvořivost, vůli, vytrvalost a připravuje ho tak, aby obstál i v ostatních nehudebních činnostech.
Její snahou je, aby se hudba stala samozřejmou a příjemnou součástí života mladého člověka.

Ukaž svůj talent!

Předpokladem pro přijetí ke studiu na naší ZUŠ je vyplněná elektronická přihláška ke studiu, úspěšně vykonaná přijímací/talentová zkouška a volná kapacita.