Vyučuje: Sólový zpěv (ŠVP)

Telefon do školy: 545 350 518 (klapku zadejte hned po vytočení telefonního čísla)

E-mail:

Rozvrh hodin zaměstnance

Životopis

Vystudovala Historii a posléze Muzikologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Zpěv studovala nejdříve soukromě u Hany Štolfové-Bandové v Bratislavě. Během studia na Janáčkově akademii múzických umění v Brně absolvovala v roce 2007 zahraniční stáž u prof. Elizabeth Kovacs na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni. Dále se věnovala studiu v oboru Zpěv na Akademii staré hudby v Brně ve třídě Ireny Troupové a soukromě u prof. Jarmily Hladíkové. Zúčastnila se pěveckých kurzů např. u Evy Randové, Jiřího Kotouče a seminářů barokní komorní hry pod vedením Václava Lukse a Marka Štryncla. Spolupracuje s různými uměleckými soubory, např. Ensemble Damian, Cantus et Cordis a je uměleckou vedoucí barokního souboru Ensemble Serpens cantat. Kromě baroka se věnuje i interpretaci soudobé hudby (spolupráce např. s brněnským skladatelem Milošem Štědroněm). Pedagogicky je činná na Konzervatoři evangelické akademie v Olomouci, SZUŠ A.R.K. Music a na ZUŠ Jaroslava Kvapila v Brně.

Ukaž svůj talent!

Předpokladem pro přijetí ke studiu na naší ZUŠ je vyplněná elektronická přihláška ke studiu, úspěšně vykonaná přijímací/talentová zkouška a volná kapacita.