Vyučuje: Hra na kytaru (ŠVP)

Telefon do školy: 545 350 545 (klapku zadejte hned po vytočení telefonního čísla)

E-mail:

Rozvrh hodin zaměstnance

Životopis

Po vychození ZUŠ pod vedením Evy Zavadilové vystudovala konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži u Karla Fleischlingera. Tam dostala průpravu nejen ve hře na klasickou kytaru, ale věnovala se rovněž hře na renesanční loutnu a barokní kytaru. Tyto dovednosti dále prohlubuje účastí na různých kurzech (Mezinárodní letní škola staré hudby Valtice, Letní kurs interpretace staré hudby Kunín) pod vedením českých i zahraničních lektorů.
Pedagogicky působí na ZUŠ V. Kaprálové a ZUŠ J. Kvapila.

Ukaž svůj talent!

Předpokladem pro přijetí ke studiu na naší ZUŠ je vyplněná elektronická přihláška ke studiu, úspěšně vykonaná přijímací/talentová zkouška a volná kapacita.