Vyučuje: Hra na housle (ŠVP)

Telefon do školy: 545 350 526 (klapku zadejte hned po vytočení telefonního čísla)

E-mail:

Rozvrh hodin zaměstnance

Bc. Marie Budišová, DiS.
Životopis

Po absolvování Základní umělecké školy ve Zlíně-Malenovicích absolvovala šestileté studium na Konzervatoři v Brně ve třídě Štěpána Graffeho. Nyní pokračuje v magisterském studiu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně – obor Hudební věda.

Jako orchestrální hráč nejednou hrála v souboru Ensemble opera Diversa, ale také účinkuje v různých komorních i symfonických tělesech. Kromě houslí je již od dětství jejím velkým koníčkem folklor. Dříve se věnovala v souboru tanci a poté se stala pomocným vedoucím dětského folklorního souboru.
V současné době vyučuje v ZUŠ Jaroslava Kvapila v Brně hru na housle.

Ukaž svůj talent!

Předpokladem pro přijetí ke studiu na naší ZUŠ je vyplněná elektronická přihláška ke studiu, úspěšně vykonaná přijímací/talentová zkouška a volná kapacita.