Vyučuje: Herectví (ŠVP)

Telefon do školy: 545 350 530 (klapku zadejte hned po vytočení telefonního čísla)

E-mail:

Rozvrh hodin zaměstnance

Henrietta Ctiborová
Životopis

Henrietta Ctiborová ml. absolvovala dva stupně literárně-dramatického oboru na ZUŠ Jaroslava Kvapila. V rámci studií na ZUŠ několikrát vyhrála národní i mezinárodní literární soutěže. Studovala divadelní a filmová studia na Univerzitě Palackého v Olomouci (nedokončené studium). Aktuálně studuje obor Sociální pedagogika se zaměřením na dramatickou výchovu na Masarykově univerzitě.
Pracovala na provozní pozici v HaDivadle. V rámci studia na UP pomohla obnovit portál Divá báze a následně zde pracovala jako šéfredaktor.
Podílela se v průběhu let na různých pozicích též na filmových festivalech Jeden svět Olomouc, Přehlídka animovaného filmu a Academia film Olomouc.
Dlouhodobě pracovala jako redaktor, zaměřovala se na divadelní festivaly. V rámci redaktorské práce působila jako redaktor na festivalech Encounter, Norma, Festival divadel Moravy a Slezska, Pražský divadelní festival německého jazyka, jako šéfredaktor na festivalech OST-RA-VAR či Mezinárodní festival Regiony. Spolupracovala s Českou televizí. Absolvovala hereckou dílnu pod vedením režiséra Mikoláše Tyce.

V rámci své práce se studenty se snažím dávat důraz na individualitu studenta, zároveň však studenty vést ke smyslu pro kolegiálnost a zodpovědnosti vůči kolektivu. Věřím, že studium literárně-dramatického oboru může mladým lidem pomoci v reálném životě na mnoha úrovních. Skrze různé charaktery postav se naučí empaticky chápat nejen jiné lidi, ale i sami sebe. Zároveň se snažím předat studentům všechny své nabyté znalosti a ukázat jim, že divadlo není jen o hercích, má mnoho podob a každá z nich má své kouzlo. Svým studentům se snažím předat lásku k divadlu. Zvláště pak starší studenty vedu k poznávání různých estetik divadel za pomoci společných návštěv představení a následných rozborů. Studenty, kteří touží po herecké či jiné divadelní kariéře, podporuji, pomáhám jim s přípravou na umělecké školy, ale zároveň se jim snažím tyto profese přiblížit z reálné perspektivy.

Ukaž svůj talent!

Předpokladem pro přijetí ke studiu na naší ZUŠ je vyplněná elektronická přihláška ke studiu, úspěšně vykonaná přijímací/talentová zkouška a volná kapacita.