Vyučuje: Tanec (ŠVP)

Telefon do školy: 548 528 000 (klapku zadejte hned po vytočení telefonního čísla)

E-mail:

Rozvrh hodin zaměstnance

MgA. Veronika Kolečkářová
Životopis

– je absolventkou magisterského studia na JAMU v Brně obor taneční pedagogika
– patnáct let byla spoluorganizátorkou a dramaturgyní festivalu současného tance a pohybového divadla Natřikrát
– vede kurzy současného tance pro dospělé v tanečním uskupení Filigrán
– spolupracuje s organizací NIPOS Artama Praha

Ukaž svůj talent!

Předpokladem pro přijetí ke studiu na naší ZUŠ je vyplněná elektronická přihláška ke studiu, úspěšně vykonaná přijímací/talentová zkouška a volná kapacita.