Vyučuje: Hra na klavír (ŠVP)

Funkce: ředitelka

Telefon do školy: 545 211 818 (klapku zadejte hned po vytočení telefonního čísla)

E-mail:

Rozvrh hodin zaměstnance

Životopis

Je absolventkou hry na klavír na Konzervatoři v Košicích. Na ZUŠ Veveří 133 v Brně pracovala 31 let, z toho 15 let ve funkci statutární zástupkyně ředitelky školy. V roce 1994 obhájila profesní dvouleté studium v Metodickém centru na JAMU v Brně. Od roku 2008 je absolventkou Školského managementu – funkčního studia II. stupně pro ředitele škol v Praze na Karlově univerzitě. Studovala na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde na Katedře sociologie a andragogiky ukončila bakalářské studium Školského managementu. V roce 2010 ukončila Studium pro koordinátory ŠVP 250. V roce 2018 obhájila disertační práci na téma „Generační diferenciace současných učitelů základní umělecké školy“ studium v profesním vzdělávacím programu Master of Business Administration (titul MBA) na Ústavu práv a právní vědy v Praze, kde studovala Management ve školství. Od vzniku Vzdělávací instituce pro Moravu v Brně (VIM) je spolupracujícím lektorem pro zajištění podpory začínajících ředitelů v Akademii pro ředitele. Publikuje v celorepublikovém odborném časopisu pro ředitele škol – Řízení školy ve Speciálu pro ZUŠ. Je členem Asociace základních uměleckých škol v ČR.

Ukaž svůj talent!

Předpokladem pro přijetí ke studiu na naší ZUŠ je vyplněná elektronická přihláška ke studiu, úspěšně vykonaná přijímací/talentová zkouška a volná kapacita.