„Spoluprací ke vzdělávání“ z Operačního programu výzkum,
vývoj a vzdělávání – zjednodušené projekty – Šablony II.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Ukaž svůj talent!

Předpokladem pro přijetí ke studiu na naší ZUŠ je vyplněná elektronická přihláška ke studiu, úspěšně vykonaná přijímací/talentová zkouška a volná kapacita.