Publicita

„Spoluprací ke vzdělávání“ z Operačního programu výzkum,
vývoj a vzdělávání – zjednodušené projekty – Šablony II.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.