Ústřední kolo soutěže žáků ZUŠ – lidové nástroje

!!! Gratulujeme našim žákům Anně Broučkové (hra na dudy) ze třídy p. uč. Trkana a Petrovi Krsičkovi (hra na cimbál) ze třídy p. uč. Gablase k získání dvou 1. cen v ústředním kole soutěže žáků ZUŠ v Mikulově !!!