Přehlídka dětských a mládežnických lidových muzik

Srdečně gratulujeme Cimbálové muzice Kvapilčata a panu učiteli Pavlu Trkanovi a paní učitelce Darii Dostálové k získání 3. ceny na Přehlídce dětských a mládežnických lidových muzik v Brně.