Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů

Gratulujeme našim žákům Petře Sklenářové, Kristýně Živostké a Vojtěchovi Ocelkovi i pedagogům Jeleně Kapitule a Břetislavu Winklerovi k získání 1. ceny v soutěži.