Mezinárodní klavírní soutěž Virtuosi per musica di pianoforte

Gratulujeme Radkovi Bagarovi i jeho p. učitelce Jeleně Kapitule k získání těchto prestižních ocenění z mezinárodní klavírní soutěže.