Mezinárodní klavírní soutěž Virtuosi per Musica di Pianoforte v Ústí nad Labem

Srdečně gratulujeme žákovi Vojtovi Ocelkovi ze třídy p. uč. Jeleny Kapituly k získání 3. ceny na Mezinárodní klavírní soutěži Virtuosi per Musica di Pianoforte v Ústí nad Labem. Gratulujeme taktéž p. uč. Jeleně Kapitule k získání Čestného uznání za mimořádně úspěšnou přípravu žáka.