Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů

Srdečně gratulujeme našim žákům Petře Sklenářové, Kristýně Živostké a Vojtěchovi Ocelkovi ze tříd p. uč. Winklera a p. uč. Kapituly k získání 1. ceny s postupem do ústředního kola soutěže.