KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ VE ČTYŘRUČNÍ HŘE PER QUATTRO MANI

Gratulujeme našim žákům Veronice Grossové, Igorovi Karpilovskému, Radku Bagarovi a Vojtěchovi Ocelkovi k získání vysokých ocenění v soutěži PER QUATTRO MANI.

Velké díky i p. uč. Jeleně Kapitule.