Klavírní soutěž o cenu Gustava Mahlera

Gratulujeme našemu žákovi Vojtěchovi Ocelkovi ze třídy p. uč. Jeleny Kapituly k získání 2. ceny a ceny za interpretaci skladby Ference Lista na klavírní soutěži Gustava Mahlera.